Sprogvejledere

Mål og kriterier for sprogvejledernetværket i Vejen Kommune

Beskrivelse af netværket:

Sprogvejledernetværket giver sprogvejlederne mulighed for videndeling, sparring og kompetenceudvikling med henblik på at kunne vejlede i sprogpædagogisk praksis.

Temaerne planlægges ud fra de temaer, som lederne vælger at sætte fokus på.

Netværket medvirker til, at kollegaer oplever øget bevidsthed om og ejerskab til det generelle sprogarbejde.

Netværket skal gøre en forskel, så børns kommunikative kompetencer øges år for år.

Datoer for netværksmøder 2023/24:

Fredag d. 15. september 2023 kl. 9-11

Fredag d. 17. november 2023 kl. 9-11

Fredag d. 8. marts 2024 kl. 9-11

Fredag d. 31. maj 2024 kl, 9-11

Dagsordner og referater gøres tilgængelige under de enkelte møder