Sprogvejledere

Mål og kriterier for sprogvejledernetværket i Vejen Kommune

 

 1. Målet for sprogvejledernetværket er at give sprogvejlederne mulighed for videndeling, sparring og kompetenceudvikling med henblik på at kunne vejlede i sprogpædagogisk praksis:

Kriterier:

 • Ledelsen prioriterer tid til sprogarbejde, forberedelse samt deltagelse i kurser og konferencer

 • Ledelsen informeres via referater fra netværksmøderne

 • Netværket er med til at holde gejsten hos sprogvejlederne

 • Vi udvikler os og inspirerer hinanden via temaer f.eks. om sprogvurderinger

 • Vi videndeler via artikler, bøger, apps mv

 • Sprogvejledernetværksgruppe – evt. Facebook

 

 1. Netværket medvirker til, at kollegaer oplever øget bevidsthed om og ejerskab til det generelle sprogarbejde:

Kriterier:

 • Sprog er et fast punkt på personalemøder

 • Sprogaktiviteter organiseres og struktureres

 • Årshjul med sprogarbejde udarbejdes

 • Der arbejdes med de gode sproghistorier

 

 1. Netværket medvirker til at gøre en forskel, så andelen af børn i generel indsats i sprogvurderingen øges år for år:

Kriterier:

 • Vi har fokus på sprog i dagligdagen

 • Eksterne samarbejdspartnere kender sprogvejlederne i de respektive områder

 • Vi anvender fælles handleplan i hele kommunen

 • Vi kvalificerer forældresamarbejde om sprog

 

Datoer for de kommende netværksmøder:

Dagsordner og referater gøres tilgængelige under de enkelte møder

Skoleåret 2018/19

Sprogvejledere dagtilbud

 7 . september, 9.00 -11.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 23 . november, 9.00 – 11.00

Områdekontor Brørup

 

  1. marts, 9.00 – 11.00

Områdekontor Brørup

 

  24. maj, 9.00 – 11.00

Nørbølling Kursuscenter

 Referater fra afholdte netværksmøder

01.06.2018

16.03.2018

09.11.2017

08.09.2017