Sprogvejledere

Mål og kriterier for sprogvejledernetværket i Vejen Kommune

1. Målet for sprogvejledernetværket er at give sprogvejlederne mulighed for videndeling, sparring og kompetenceudvikling med henblik på at kunne vejlede i sprogpædagogisk praksis:

Kriterier:

 • Ledelsen prioriterer tid til sprogarbejde, forberedelse samt deltagelse i kurser og konferencer

 • Ledelsen informeres via referater fra netværksmøderne

 • Netværket er med til at holde gejsten hos sprogvejlederne

 • Vi udvikler os og inspirerer hinanden via temaer f.eks. om sprogvurderinger

 • Vi videndeler via artikler, bøger, apps mv

 • Sprogvejledernetværksgruppe – evt. Facebook

2. Netværket medvirker til, at kollegaer oplever øget bevidsthed om og ejerskab til det generelle sprogarbejde:

Kriterier:

 • Sprog er et fast punkt på personalemøder

 • Sprogaktiviteter organiseres og struktureres

 • Årshjul med sprogarbejde udarbejdes

 • Der arbejdes med de gode sproghistorier

3. Netværket medvirker til at gøre en forskel, så andelen af børn i generel indsats i sprogvurderingen øges år for år:

Kriterier:

 • Vi har fokus på sprog i dagligdagen

 • Eksterne samarbejdspartnere kender sprogvejlederne i de respektive områder

 • Vi anvender fælles handleplan i hele kommunen

 • Vi kvalificerer forældresamarbejde om sprog

Datoer for netværksmøder 2022/23:

30. september 2022 kl. 9 -11

25. november 2022 kl. 9 - 11

10. marts 2023 kl. 9 - 11

2. juni 2023 kl. 9 - 11

Dagsordner og referater gøres tilgængelige under de enkelte møder