Skole

Mål for folkeskoler i Vejen Kommune:

Vision for folkeskolen 2018 


Når Vejen Kommune vil have en skole i top 10, kan de strategiske mål se således ud: 

Vi har høje forventninger til alle. Vi vil have alle med. Det skal give mening at gå i skole. Alle børn og unge skal være uddannelsesparate efter endt skolegang i Vejen Kommune. Vi vil et læringsmiljø, hvor alle elever, forældre og fagfolk spiller hinanden gode og hvor anerkendelse, motivation og engagement understøtter nysgerrighed, trivsel og læring.

Strategiske mål 

Korte:

Øge trivslen i forhold til foregående år
Flere uddannelsesparate i forhold til foregående år
Mere varierende og motiverende læringsmiljøer

Mellem

Øge trivslen i forhold til foregående år
Flere uddannelsesparate i forhold til foregående år
Mere varierende og motiverende læringsmiljøer
Øge elevernes motivation, engagement og nysgerrighed

Lange

Øge trivslen (top 10)
Flere uddannelsesparate (top 10)
Læringsmiljøer, der understøtter top 10 i de 21.årh. kompetencer
Øge elevernes motivation, engagement og nysgerrighed i forhold til foregående år
Øge arbejdet med elevernes kreativitet, innovation, kritisk tænkning & problemløsning og kollaboration (de 21. årh. kompetencer)