Skole

Mål for folkeskoler i Vejen Kommune:

 

 

Vision for folkeskolen 2018 

Vi har høje forventninger til alle. Vi vil have alle med. Det skal give mening at gå i skole. Alle børn og unge skal være uddannelsesparate efter endt skolegang i Vejen Kommune. Vi vil et læringsmiljø, hvor alle elever, forældre og fagfolk spiller hinanden gode og hvor anerkendelse, motivation og engagement understøtter nysgerrighed, trivsel og læring.

 

Når Vejen Kommune vil have en skole i top 10, kan de strategiske mål se således ud: 

Strategiske mål 

Korte

Øge trivslen i forhold til foregående år

Flere uddannelsesparate i forhold til foregående år

Mere varierende og motiverende læringsmiljøer

Mellem

Øge trivslen i forhold til foregående år

Flere uddannelsesparate i forhold til foregående år

Mere varierende og motiverende læringsmiljøer

Øge elevernes motivation, engagement og nysgerrighed

Lange

Øge trivslen (top 10)

Flere uddannelsesparate (top 10)

Læringsmiljøer, der understøtter top 10 i de 21.årh. kompetencer

Øge elevernes motivation, engagement og nysgerrighed i forhold til foregående år

Øge arbejdet med elevernes kreativitet, innovation, kritisk tænkning & problemløsning og kollaboration (de 21. årh. kompetencer)

Nationale og kommunale indsatser

Gant skema over nationale og kommunale indsatser