Netværk

Kommunale netværk

Formål
Formålet med kommunale netværk er med udgangspunkt i lovgivning, politiske mål og intentioner at understøtte og øge børns og elevers udvikling, læring og trivsel.

Deltagere
Netværkene er inddelt i faglige kompetenceområder og faciliteres af kommunale konsulenter med kompetencer inden for netværkets fagområde. I netværkene deltager udvalgte ressourcepersoner fra dagtilbud og skoler. Ressourcepersoner er pædagogiske medarbejdere, som har formelle og faglige funktioner, der har betydning for udvikling og kvalitetssikring af praksis.

Indhold
Indholdet på netværksmøderne tager udgangspunkt i faglig viden samt i de politiske mål og intentioner. Arbejdet i netværkene bidrager dermed til at implementere faglig viden og til at omsætte politiske beslutninger til indsatser i alle dagtilbud og på alle skoler i kommunen.

Udvikling og drift
Alle netværk arbejder med både udvikling og drift. I forhold til udviklingsperspektivet fungerer de kommunale netværk som professionelle læringsfællesskaber, hvor der videndeles i en vekselvirkning mellem at bidrage med og modtage ny viden. Med hensyn til driftsperspektivet er formålet oftest at sikre en sammenhængende opgaveløsning i dagtilbud og på skoler.

Læs beskrivelse af kommunale netværk og ressourcepersoner og ledelse heraf (aug. 2019)

Der er fastsat kriterier for netværksmøderne, så de giver størst mulig værdi for børn og unge:

  • Lederne bakker op om  mødedeltagelse

  • Alle mødedatoer meldes ud til skolerne

  • Dagsordener og referater er tilgængelige for ledelsen

  • Netværkene holder fællesmøder, hvor det kan være relevant

Strategi for samarbejdet mellem dagtilbud og skoler omkring ressourcepersoner

Power Point med WOGN modellen om netværk

Deltagere i netværk 2019-20

Datoer for netværksmøder 2019/20:

Datoer kan også ses i denne kalender

Trivsel (INK og AKT)

24. Oktober, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

21. november, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

5. marts, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

14. maj, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

 

Læringsnetværk (VFL)

12. september, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

23.oktober

VIA forum

 

09. januar, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

14. maj, 15.00  17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

VIA forum

 

 

 

IT-Vejledere

19. september, 15.00 – 17.00

Jels Skole

 

31. oktober, 15.00 – 17.00

Brørup, M5

 

23. januar, 15.00 – 17.00

Brørup, M1 og M2

 

20. februar, 15.00 – 17.00

Brørup, M1 og M2

 

28. maj, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

 

 PLC

19. september, 15.00 - 17.00

Jels Skole

 

31. oktober, 15.00 – 17.00

Brørup, M5

 

5. december, 15.00 - 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

20. februar, 15.00 – 17.00

Brørup, M5

 

23. april, 8.00 – 17.00 AFLYST

Skolemesse i Århus 

Aflyst

 

28. maj, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

 

Sprogvejledere dagtilbud

13. september, 09.00 - 11.00

Brørup, M5

 

22. november, 09.00 - 11.00

Brørup, M5

 

6. marts, 09.00 - 11.00

Brørup, M5

 

19. juni, 09.00 - 11.00

Brørup, M5

 

 

 

Læsevejledere

19. september, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

28. november, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

6. februar, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

30. april, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

11. juni, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

 

Dansk som andetsprog

26. september, 15.00 – 17.00

Områdekontor Brørup

 

14. november, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

27. februar, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

30. april, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

 

Matematik

19. september, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

30. januar, 15.00 – 17.00

Andst Børnecenter

 

14. maj, 15.00 - 17.00

Nørbølling Kursuscenter

     

Naturfag

26. september, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

12. marts, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

28. maj, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

 

Skoleskak

 24. oktober, 15.00 – 17.00.

Nørbølling Kursuscenter

 

27. februar, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

 

Engelsk - udskoling

23. september, 14.00 - 15.30

Rødding Skole

 

16. januar, 14.00 – 17.00 (Eksamenskursus)

Nørbølling

 

marts 

 
     

Færdsel