Netværk

Kommunale netværk

Formål
Formålet med kommunale netværk er med udgangspunkt i lovgivning, politiske mål og intentioner at understøtte og øge børns og elevers udvikling, læring og trivsel.

Deltagere
Netværkene er inddelt i faglige kompetenceområder og faciliteres af kommunale konsulenter med kompetencer inden for netværkets fagområde. I netværkene deltager udvalgte ressourcepersoner fra dagtilbud og skoler. Ressourcepersoner er pædagogiske medarbejdere, som har formelle og faglige funktioner, der har betydning for udvikling og kvalitetssikring af praksis.

Indhold
Indholdet på netværksmøderne tager udgangspunkt i faglig viden samt i de politiske mål og intentioner. Arbejdet i netværkene bidrager dermed til at implementere faglig viden og til at omsætte politiske beslutninger til indsatser i alle dagtilbud og på alle skoler i kommunen.

Udvikling og drift
Alle netværk arbejder med både udvikling og drift. I forhold til udviklingsperspektivet fungerer de kommunale netværk som professionelle læringsfællesskaber, hvor der videndeles i en vekselvirkning mellem at bidrage med og modtage ny viden. Med hensyn til driftsperspektivet er formålet oftest at sikre en sammenhængende opgaveløsning i dagtilbud og på skoler.

Læs beskrivelse af kommunale netværk og ressourcepersoner og ledelse heraf (aug. 2019)

Der er fastsat kriterier for netværksmøderne, så de giver størst mulig værdi for børn og unge:

  • Lederne bakker op om  mødedeltagelse

  • Alle mødedatoer meldes ud til skolerne

  • Dagsordener og referater er tilgængelige for ledelsen

  • Netværkene holder fællesmøder, hvor det kan være relevant

Power Point med WOGN modellen om netværk

Deltagere i netværk 2020-21 (Åbnes i Chrome og kræver vejenskoler login)

Datoer for netværksmøder 2020/21:

Datoer kan også ses i denne kalender

Netværksmøder kan evt. ændres til virtuelle møder, såfremt det matcher dagsordenen. Eksempelvis anvendes konkrete materialer til matematik og naturfag, hvorfor det er svært at afholde virtuelt.

Trivsel (INK og AKT)

10. september, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

12. november, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

4. marts, 15.00 – 17.00

Områdekontoret Brørup

 

15. april, 15.00 – 17.00

Områdekontoret Brørup

 

 

 

 

Læringsnetværk (VFL)

17. august,

VIA forum

 

10. september, 15.00 – 17.00

Østerbyskolen

 

2. december, hele dagen

VIA forum for læringsvejledere

 

21. januar, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

15. april, 15.00  17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

VIA forum for læringsvejledere

 

 

 

IT-Vejledere

3. september, 15.00 – 17.00

 

 

22. oktober, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

25. februar, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

28. april, 15.00 – 17.00

Skolemesse

 

27. maj, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

 

 

 PLC

3. september, 15.00 - 17.00

 

 

22. oktober, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

3. december, 15.00 - 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

25. februar, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

28. april, 8.00 – 17.00 

Skolemesse i Århus 

 

27. maj, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

 

 

Sprogvejledere dagtilbud

11. september, 09.00 - 11.00

Brørup, B14

 

20. november, 09.00 - 11.00

Brørup, B14

 

5. marts, 09.00 - 11.00

Brørup, B14

 

11. juni, 09.00 - 11.00

Brørup, B14

 

 

 

Læsevejledere

17. september, 15.00 – 17.00

Brørup, B14

 

3. december, 14.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

11. februar, 15.00 – 17.00

Brørup, B14

 

22. april, 15.00 – 17.00

Brørup, B14

 

17. juni, 15.00 – 17.00

Brørup, B14

 

 

 

Dansk som andetsprog

3. september, 15.00 – 17.00 Skole

Brørup, B14

 

25. september, 09.00 – 11.00 Dagtilbud

Brørup, B14

 

3. december, 14.00 – 17.00 Fælles

Nørbølling Kursuscenter

 

25. februar, 15.00 - 17.00 Skole

Brørup, B14

 

26. februar, 09.00 - 11.00 Dagtilbud

Brørup, B14

 

27. maj, 15.00 – 17.00 Fælles

Nørbølling Kursuscenter

 

 

 

Matematik

22. oktober, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

25. februar, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

27. maj, 15.00 - 17.00

Nørbølling Kursuscenter

     

Naturfag

17. september, 15.00 – 17.00 Aflyst

Poul la Cour Museet

 

11. februar, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

22. april, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

 

Skoleskak

 14. januar, 15.00 – 17.00.

Online

 

6. maj, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

 

Engelsk - udskoling

 

 

 

7. januar, 14.00 – 17.00 (Eksamenskursus)

Nørbølling

 

 

 
     

Færdsel