Netværk

Formål
Formålet med kommunale netværk er med udgangspunkt i lovgivning, politiske mål og intentioner at understøtte og øge børns og elevers udvikling, læring og trivsel.

Deltagere
Netværkene er inddelt i faglige kompetenceområder og faciliteres af kommunale konsulenter med kompetencer inden for netværkets fagområde. I netværkene deltager udvalgte ressourcepersoner fra dagtilbud og skoler. Ressourcepersoner er pædagogiske medarbejdere, som har formelle og faglige funktioner, der har betydning for udvikling og kvalitetssikring af praksis.

Indhold
Indholdet på netværksmøderne tager udgangspunkt i faglig viden samt i de politiske mål og intentioner. Arbejdet i netværkene bidrager dermed til at implementere faglig viden og til at omsætte politiske beslutninger til indsatser i alle dagtilbud og på alle skoler i kommunen.

Udvikling og drift
Alle netværk arbejder med både udvikling og drift. I forhold til udviklingsperspektivet fungerer de kommunale netværk som professionelle læringsfællesskaber, hvor der videndeles i en vekselvirkning mellem at bidrage med og modtage ny viden. Med hensyn til driftsperspektivet er formålet oftest at sikre en sammenhængende opgaveløsning i dagtilbud og på skoler.

Læs beskrivelse af kommunale netværk og ressourcepersoner og ledelse heraf (aug. 2019)

Der er fastsat kriterier for netværksmøderne, så de giver størst mulig værdi for børn og unge:

  • Lederne bakker op om  mødedeltagelse

  • Alle mødedatoer meldes ud til skolerne

  • Dagsordener og referater er tilgængelige for ledelsen

  • Netværkene holder fællesmøder, hvor det kan være relevant

Power Point med WOGN modellen om netværk

 

Netværksmøder kan evt. ændres til virtuelle møder, såfremt det matcher dagsordenen. 

Alle netværksmøder afholdes fra 15.00 - 17.00 medmindre andet er angivet.

Netværksdeltagere modtager en kalenderinvitation i outlook.

 

Datoer for netværksmøder 2023/24

Læringsvejledernetværk

IT Vejledernetværk

PLC Netværk

Sprogvejledernetværk

Læsevejledere

Dansk som andetsprog

Matematiknetværk 

Naturfagsnetværk

Skoleskak 

Engelsk - udskoling

Idræt- og bevægelsesnetværk

Billedkunstnetværk

 

Netværksmøder kan evt. ændres til virtuelle møder, såfremt det matcher dagsordenen. 

Alle netværksmøder afholdes fra 15.00 - 17.00 medmindre andet er angivet.

Netværksdeltagere modtager en kalenderinvitation i outlook.