Netværk

Formål
Formålet med kommunale netværk er med udgangspunkt i lovgivning, politiske mål og intentioner at understøtte og øge børns og elevers udvikling, læring og trivsel.

Deltagere
Netværkene er inddelt i faglige kompetenceområder og faciliteres af kommunale konsulenter med kompetencer inden for netværkets fagområde. I netværkene deltager udvalgte ressourcepersoner fra dagtilbud og skoler. Ressourcepersoner er pædagogiske medarbejdere, som har formelle og faglige funktioner, der har betydning for udvikling og kvalitetssikring af praksis.

Indhold
Indholdet på netværksmøderne tager udgangspunkt i faglig viden samt i de politiske mål og intentioner. Arbejdet i netværkene bidrager dermed til at implementere faglig viden og til at omsætte politiske beslutninger til indsatser i alle dagtilbud og på alle skoler i kommunen.

Udvikling og drift
Alle netværk arbejder med både udvikling og drift. I forhold til udviklingsperspektivet fungerer de kommunale netværk som professionelle læringsfællesskaber, hvor der videndeles i en vekselvirkning mellem at bidrage med og modtage ny viden. Med hensyn til driftsperspektivet er formålet oftest at sikre en sammenhængende opgaveløsning i dagtilbud og på skoler.

Læs beskrivelse af kommunale netværk og ressourcepersoner og ledelse heraf (aug. 2019)

Der er fastsat kriterier for netværksmøderne, så de giver størst mulig værdi for børn og unge:

  • Lederne bakker op om  mødedeltagelse

  • Alle mødedatoer meldes ud til skolerne

  • Dagsordener og referater er tilgængelige for ledelsen

  • Netværkene holder fællesmøder, hvor det kan være relevant

Power Point med WOGN modellen om netværk

Deltagere i netværk 2021-22 (Åbnes i Chrome og kræver vejenskoler login)

Datoer for netværksmøder 2021/22:

Datoer kan desuden ses i denne kalender

Netværksmøder kan evt. ændres til virtuelle møder, såfremt det matcher dagsordenen. 

Alle netværksmøder afholdes fra 15.00 - 17.00 medmindre andet er angivet.

Netværksdeltagere modtager en kalenderinvitation i outlook.

Trivsel (INK og AKT) 

26. august 2021, på en skole?

7. oktober 2021, på en skole?

10. februar 2022, Nørbølling Kursuscenter mødelokale B

19. maj 2022, Områdekontoret B14

Læringsvejledernetværk 

26. august 2021, Grønvangskolen

7. oktober 2021, på en skole?

december 2021, Via forum for læringsvejledere

3. februar 2022, Nørbølling kursuscenter

Via forum for læringsvejledere 2 dage, datoer er endnu ikke fastlagt.

IT-Vejledere

12. august 2021, Nørbølling Kursuscenter mødelokale B

2. december 2021, Nørbølling Kursuscenter mødelokale B

10. marts 2022, Nørbølling Kursuscenter auditoriet

27. april 2022 Skolemesse

19. maj 2022, Nørbølling Kursuscenter mødelokale B

PLC

12. august 2021, Nørbølling Kursuscenter Auditoriet

7. oktober 2021, på en skole

2. december 2021, Nørbølling Kursuscenter mødelokale A

3. februar 2021, Nørbølling Kursuscenter mødelokale A

27. april 2022 Skolemesse

19. maj 2022, Nørbølling Kursuscenter mødelokale A

Sprogvejledere dagtilbud

1. oktober 2021, 09.00 - 11.00, Områdekontoret B14

26. november 2021, 09.00 - 11.00, Områdekontoret B14

11. marts 2022, 09.00 - 11.00, Områdekontoret B14

17. juni 2022, 09.00 - 11.00, Områdekontoret B14

Læsevejledere

23. september 2021, Nørbølling Kursuscenter

2. december 2021, Nørbølling Kursuscenter

3. februar 2021, Nørbølling Kursuscenter

7. april 2021, Nørbølling Kursuscenter

9. juni 2021, Nørbølling Kursuscenter

Dansk som andetsprog

23. september, 15.00 – 17.00 Skole, Nørbølling mødelokale B

1. oktober, 09.00 – 11.00 Dagtilbud, Områdekontoret B14

28. oktober, 14.00 – 17.00 Fælles, Områdekontoret B14

3. februar, 15.00 - 17.00 Skole, Områdekontoret B14

11. februar, 09.00 - 11.00 Dagtilbud, Områdekontoret B14

7. april, 14.00 - 17.00 Fælles, Nørbølling kursuscenter mødelokale A - forvent det bliver ændret

Matematik

26. august 2021, Områdekontoret B14
Fokus opsamling på evaluering af matematikløft

10. februar 2022, Nørbølling kursuscenter auditoriet.

19. maj 2022, Nørbølling kursuscenter auditoriet

Naturfag

23. september 2021, Nørbølling mødelokale A
Fokus på Dansk Naturvidenskabsfestival og progression i naturfagene

24. februar 2022, Nørbølling mødelokale A
Fokus på STEM, Makerspace og Big Bang konferencen

Skoleskak

9. december 2021, fokus på Skolernes skakdag, Områdekontoret B14

10. marts 2022, fokus på de kommunale mesterskaber, Nørbølling kursuscenter møde lokale B

Engelsk - udskoling

9. september 2021

Idræt og bevægelsesnetværk

15. september 9.00 til 13.30 Idrætslærernes dag, (Kickstart af netværket), Vejen Idrætscenter

25. november, den ny gymnastiksal på Rødding Skole.

10. februar, Nørbølling mødelokale A

Billedkunst

16. september 2021

2. december 2021

7. april 2022

Madkundskab

Færdsel

SFO