PLC

I Vejen Kommune tager alle netværks udviklings- og implementeringsarbejde afsæt i politiske mål om børn og unges læring, udvikling og trivsel.

 • Øget trivsel

 • Øget uddannelsesparathed

 • Varierende og motiverende læringsmiljøer 

I PLC netværket arbejdes der særligt med PLC-vejlederens rolle i ovenstående og i forhold til PLC-bekendtgørelsen af 20.6.2014 

I netværket er der fokus på: 

 • Udvikling af varierende og motiverende læringsmiljøer

 • Organisering af PLC

 • PLC-medarbejderens rolle og funktion

 • Videndeling og inspiration (prøvehandlinger og positive afvigelser)

 • Samarbejde med andre netværk og ressourcepersoner, herunder især It-vejlederen og læringsvejlederen

 • Implementering af digitaliseringsstrategien

 • Biblioteksdrift, herunder økonomi og materialer

 • Formidling af kulturelle tilbud og “åben skole”- tilbud

Der afholdes 5 netværksmøder.

Datoer for netværksmøder 2023/24:

17. august 2023

26. oktober - 2023

18. januar 2024

21. marts 2024

23. maj 2024