PLC

Mål:

  • At forholde sig til bekendtgørelsen for PLC
  • At inspirere hinanden til arbejdet som læringsvejleder på PLC
  • At udbygge samarbejdet med IT-vejleder netværket
  • At forholde sig til diverse driftsspørgsmål, bl.a. indkørsel af nyt bibliotekssystem

Mødedatoer:

PLC

3. september, 15.00 - 17.00

 

 

22. oktober, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

3. december, 15.00 - 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

25. februar, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

28. april, 8.00 – 17.00 

Skolemesse i Århus 

 

27. maj, 15.00 – 17.00

Google Meet

PLC har en koordinerende funktion i forhold til diverse tilbud til skolerne. Mange kulturtilbud såsom forfatterbesøg, med skolen i biografen, skoleskak o.l. formidles gennem PLC.

Vi har eget budget, som vi både bruger til fælles indkøb og til indkøb til den enkelte skoles basissamling. Nogle af midlerne bruges til indkøb til fællessamlingen og nogle af midlerne bruges til kommunalt indkøb og afprøvning af digitale læremidler.

Netværket inspirerer hinanden (drøfter tiltag på PLC), henter inspiration udefra (litteraturgennemgang, CFU-kurser, besøg af forlag, naturvejleder osv)

Vi arbejder tæt sammen med IT-vejledernetværket omkring bekendtgørelse og IT-tiltag samt forhandlinger og indkøb af digitale læremidler med kommuneaftaler.

Vi arbejder på at have fælles temaer med læsevejlederne og VFL-netværket.

Der afholdes 5 netværksmøder + skolemesseudflugt i skoleåret 2017/18

På første møde i skoleåret opstilles konkrete mål for årets PLC-netværksmøder. Målene evalueres i maj måned med henblik på at indlede arbejdet med mål for næste skoleårs netværksmøder.