Læsevejledere

Mål:

  • at give læsevejlederne mulighed for videndeling, sparring og kompetenceudvikling i mødet mellem teori og praksis, så den enkelte læsevejleder kan inspirere og motivere lærerne i at understøtte elevernes skriftsproglige udvikling bedst muligt.

Netværket vil i højere grad end tidligere bruge læsevejledernes skolekomkonference til gensidig sparring.

 

Mødedatoer:

Læsevejledere

20. september, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

22. november, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

10. januar, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

28. februar, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

9. maj, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

Årshjul for læsevejledere i Vejen Kommune

Vejen Kommunes strategi for undervisning af elever med dyslektiske vanskeligheder