Læsevejledere

Mål:

  • at give læsevejlederne mulighed for videndeling, sparring og kompetenceudvikling i mødet mellem teori og praksis, så den enkelte læsevejleder kan inspirere og motivere lærerne i at understøtte elevernes skriftsproglige udvikling bedst muligt.

Netværket vil i højere grad end tidligere bruge læsevejledernes skolekomkonference til gensidig sparring.

 

Mødedatoer:

Læsevejledere

17. september, 15.00 – 17.00

Brørup, B14

 

3. december, 14.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

11. februar, 15.00 – 17.00

Brørup, B14

 

22. april, 15.00 – 17.00

Brørup, B14

 

17. juni, 15.00 – 17.00

Brørup, B14

Årshjul for læsevejledere i Vejen Kommune