Læsevejledere

Mål:

Formålet med læsevejledernetværket er at understøtte og øge børns og elevers udvikling, læring og trivsel, samt at skabe et kommunalt fagligt fællesskab. 

Arbejdet i netværket  skal give læsevejlederne mulighed for videndeling, sparring og kompetenceudvikling i mødet mellem teori og praksis, så den enkelte læsevejleder kan inspirere og motivere lærerne på egne skole i at understøtte elevernes skriftsproglige udvikling bedst muligt. 

Hensigten er, at kvalificere læsevejledernes kompetencer gennem oplæg, sparring og videndeling. Netværksarbejdet skal sikre, at læsevejlederne er opdateret i forhold til ny lovgivning, ny viden, ny forskning og i forhold til den kommunale praksis. 

Arbejdet i netværket skal understøtte en fælleskommunal retning og et kommunalt fagligt fællesskab.   

I læsevejledernetværket er der fokus på to overordnede indsatsområder:

  • Alle elevers sprog, læsning og læring.

Herunder arbejdes blandt andet med literacy, med elevers læselyst og læsevaner, med skrivning som en vej til øget læring og med analyse af nationale og kommunale læse- skriveresultater.

  • Indsatsen for elever i ordblindevanskeligheder.

Herunder arbejdes blandt andet med hensigtsmæssig didaktik for elever i ordblindevanskeligheder, med videndeling og implementering i forhold til læse- skriveteknologi og didaktik. Den kommunale indsats koordineres og evalueres løbende.

Datoer for netværksmøder 2023/24:

31. august 2023 - Glejbjerg Børne- og Skolecenter

7. december 2023 - Føvling Børnecenter

8. februar 2024 - Brørupskolen

18. april 2024 - Askov-Malt Skole

6. juni 2024 - Østerbyskolen