Læringsvejledernetværk

I Vejen Kommune tager alle netværks udviklings- og implementeringsarbejde afsæt i 3 politiske strategier om:

  • Øget trivsel

  • Øget uddannelsesparathed

  • Varierende og motiverende læringsmiljøer

I læringsnetværket arbejdes der særligt med implementering af den politiske strategi om udvikling af varierende og motiverende læringsmiljøer. Implementeringens fundament er netværkets tidligere og nuværende fokus på Vurdering for Læring.

Mål:

  • At netværkets medlemmer med VFL som fundament udvikler kompetencer og viden om læringsmiljøer, så de kan motivere og udvikle læringsmiljøindsatsen på egen skole

  • At dele erfaringer og inspirere hinanden til arbejdet med læringsmiljøerne

  • At den enkelte deltager får sparring i rollen som læringsvejleder

Der afholdes 3 årlige møder, som dels vil indeholde oplæg og refleksionsøvelser, som knytter sig læringsmiljøbegrebet og til rollen som læringsvejleder og kollegial sparring på egen skole.

Der anvendes aktionslæringsinspireret metode, således at hvert netværksmedlem oplever tæt sammenhæng med egen praksis. Herudover skal metoden sikre handling og konkret proces.

På skoleårets første netværksmøde brainstormes på nærværende emner, som deltagerne finder relevante at arbejde med i løbet af året. Input til dagsordener er også velkomne løbende, så indholdet bliver så nærværende for netværkets deltagere som muligt.  

Datoer for netværksmøder 2023/24:

24. august 2023

11. januar 2024

11. april 2024