Konsulenter

Konsulenternes arbejdsområde

Alle konsulenter arbejder med udvikling af inkluderende læringsmiljøer, uddannelsesparathed, digitalisering og trivsel i forhold til deres kompetenceområder.

Konsulenternes arbejdsområde og kontaktoplysninger:

Pernille Bøss, Leder af pædagogisk udvikling 0-18 år
Svend Erik Schmidt, Pædagogisk Udvikling 0-18 år
Britta Oriwohl, Pædagogisk Udvikling 0-18 år
Gitte Højmark Pedersen, PLC pædagogisk læringscenter
Mads Skuldbøl Nielsen, IT i dagtilbud og skole
Majbrit Jensen, sprog, læsning og elever i ordblindevanskeligheder
Margith Rahbek Dam, elever i ordblindevanskeligheder
Lasse Roost Rasmussen, bevægelse i undervisningen

Kommunale netværksgrupper

Udviklingskonsulenterne faciliterer desuden de kommunale netværksgrupper for ressourcepersoner for i samarbejde at opdatere og ruste hinanden til at kunne understøtte kvalitetsudviklingen og forandringsprocesserne i institutionen og i skolen.

Formålet med kommunale netværk er med udgangspunkt i lovgivning, politiske mål og intentioner at understøtte og øge børns og elevers udvikling, læring og trivsel.