Konsulenter

Konsulenternes arbejdsområde

Alle konsulenter arbejder med udvikling af inkluderende læringsmiljøer, uddannelsesparathed, digitalisering og trivsel i forhold til deres kompetenceområder.

Konsulenternes primære opgave er vejledning og rådgivning af medarbejderteam samt at reflektere og videndele med alle i dagtilbuddet, børnecentret eller skolen. Ledelsen og ressourcepersoner i dagtilbuddet eller i skoler formidler kontakten mellem medarbejderteam og konsulenter.

Mission

Konsulentteamet i Dagtilbud og Skole har til opgave i samarbejde med kommunens pædagogiske personale og andre relevante samarbejdspartnere at understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling og effektivisering i institutionerne til gavn for alle børns trivsel, udvikling og læring.

Vision

At alle børn gennem en målrettet udnyttelse af kompetencer og ressourcer opnår de bedste betingelser for læring og for deres sociale og alsidige udvikling i et dynamisk og fleksibelt læringsmiljø.

Læs mere om den enkelte konsulents arbejdsområde og kontaktoplysninger:

Trine Bek Gold, læringsmiljøer
Stella Hoff Bruun, visitation specialklasser
Helle Toftegaard Eliasen, dagtilbud og overgange
Jette Hildebrandt Andersen, naturfag, matematik og innovation
Inge-Lise Nissen, PLC pædagogisk læringscenter
Mads Skuldbøl Nielsen, IT i dagtilbud og skole
Majbrit Jensen, sprog, læsning og elever i ordblindevanskeligheder
Margith Rahbek Dam, elever i ordblindevanskeligheder
Lasse Roost Rasmussen, bevægelse i undervisningen

Læs mere om tale- hørekonsulenterne


Kommunale netværksgrupper

Udviklingskonsulenterne faciliterer desuden de kommunale netværksgrupper for ressourcepersoner for i samarbejde at opdatere og ruste hinanden til at kunne understøtte kvalitetsudviklingen og forandringsprocesserne i institutionen og i skolen.

Temaer på netværksmøderne tager udgangspunkt i ressourcepersonernes fagområde, kvalitetsudviklingen i dagtilbuddet og intentionerne i folkeskolereformen og kommunens politiker.