Bestilling af bus

Bestilling af bus


Hent vejledning som pdf:
Turbooking – Vejledning

Bookingsystemet Turbooking
Forespørgsler om kørsel oprettes i Turbooking. Skoler og institutioner der tidligere har booket har modtaget information omkring login og adgangskode. Der er kun et login pr. skole/institution. Kontakt Teknik & Miljø på buskorsel@vejen.dk for evt. oprettelse i systemet.

Om busserne
Tre rutebusser og to svømmebusser varetager den fleksible kørsel. Den fleksible kørsel, er kørsel for skoler til undervisning ud af skolerne samt udflugter for daginstitutioner m.m. Busserne kan kun bookes på skoledage.

Alle busser, der kører fleksibel kørsel, må nu køre ud af kommunen. De må dog stadig ikke kører over betalingsbroer, over landegrænser eller benytte færger.

Busserne har 47 pladser med seler. Det er et krav og i alles interesse, at selerne skal anvendes.

Rutebusser
De tre rutebusser kan bookes mellem den køreplanlagte del om morgenen fra ca. kl. 8.15 og til om eftermiddagen ca. kl. 13.45. Se mulige tider på: Tider på skolerne. Tiderne skal overholdes. Det drejer sig om ca. 6 timer på alle skoledage.

Svømmebusser
Svømmebusserne kan bookes, når de ikke er optaget af den allerede planlagte svømmekørsel. Busserne kan bookes i tidsrummet fra kl. 7:30-16:00.

Booking
Bookingerne foregår efter først til mølle princippet. Ved manglende ledig kapacitet, skal skoler og daginstitutioner selv sørge for bestilling og betaling af anden bus. Det anbefales, at indhente flere tilbud.

Vi vil gerne opfordre dig til, at have afklaret endelig destination og tidspunkter, inden du forespørger om kørsel. Dette for at minimere efterfølgende ændringer.

Bemærk - hvis der skal medtages bagage, skal det tilføjes i bemærkningsfeltet, da der skal påregnes ekstra tid. Oplys også gerne hvis arrangementet har et start- og sluttidspunkt.

For at optimere brugen af busserne, kan der i nogen sammenhænge blive arrangeret samkørsel.

Oplys gerne flere alternative datoer i bookingen, det giver os større mulighed for at efterkomme dit ønske.

Inden du booker kan du tjekke kalenderen i Turbooking for oplysning om evt. ledig tid. Hvid farve under de enkelte busser viser, hvornår busserne er ledige og grøn når de er optaget.

Ved accept af kørsel - tjek altid turens detaljer mht. tider for påstigning, afgang og ankomst samt vognmand, ved at klikke på linket ”Se befordring” i den mail du modtager.

Aflysning af ture
Ved aflysning af en tur, kan du bruge bookingsystemet indtil to hverdage før planlagt kørsel, herefter skal du kontakte Teknik & Miljø på buskorsel@vejen.dk, eller på tlf. 79 96 62 31. Ved aflysning få timer inden kørsel tages direkte kontakt til vognmanden: Papuga tlf. 75 38 10 22 eller Brørup Turistbusser tlf. 75 38 13 43.

Forgæves kørsler m.m.
Vi oplever desværre nogle forgæves kørsler, hvor bestiller enten har glemt at aflyse turen eller helt har glemt at turen var bestilt. Turene kan være bestilt flere måneder i forvejen eller bestiller er måske ikke ansat længere. Vi vil derfor gerne opfordre alle til, at have fokus på, hvilke ture der er bestilt og i givet fald aflyse, så andre kan få mulighed for at booke.

Generelt
Er der spørgsmål til den fleksible kørsel eller øvrige bemærkninger, er du velkommen til at sende en mail til buskorsel@vejen.dk.

Eventuelle glemte sager i busserne opbevares en uge, hvorefter effekterne leveres til hittegodskontoret.


Nyttige telefonnr.
Vognmænd:
Papuga                                75 38 10 22
Brørup Turistbusser               75 38 13 43

Buskørsel – Teknik & Miljø:
Susanne M. Jensen               79 96 62 31