Bestilling af bus

Bestilling af bus

Bookingsystemet Turbooking
Forespørgsler om kørsel oprettes i Turbooking. Skoler og institutioner der tidligere har booket, har modtaget information omkring login og adgangskode. Der er kun et login pr. skole/institution. Kontakt Teknik & Miljø på buskorsel@vejen.dk for evt. oprettelse i systemet.

Om busserne
Tre rutebusser og to svømmebusser varetager den fleksible kørsel. Fleksibel kørsel giver skoler og institutioner mulighed for at komme ud og opleve noget samt få viden på anden vis end de traditionelle klasseværelser. Busserne kan kun bookes på skoledage.

Alle busser, der kører fleksibel kørsel, må nu køre ud af kommunen. De må dog stadig ikke køre over betalingsbroer, over landegrænser eller benytte færger.

Busserne har 51 pladser med seler. Det er et krav og i alles interesse, at selerne skal anvendes.

Rutebusser
De tre rutebusser kan bookes mellem den køreplanlagte del om morgenen fra ca. kl. 8.15 og til om eftermiddagen ca. kl. 13.45 alt efter skolens placering. Se mulige tider på: Tider på skolerne. Tiderne skal overholdes. Det drejer sig om ca. 5½ timer på alle skoledage.

Svømmebusser
Svømmebusserne kan bookes, når de ikke er optaget af den allerede planlagte svømmekørsel. Busserne kan bookes i tidsrummet fra kl. 7:30-16:00.

Booking
Bookingerne foregår efter først til mølle-princippet. Ved manglende ledig kapacitet skal skoler og daginstitutioner selv sørge for bestilling og betaling af anden bus. Det anbefales at indhente flere tilbud.

Vi vil gerne opfordre jer til at have afklaret endelig destination og tidspunkter, inden I forespørger om kørsel. Dette for at minimere efterfølgende ændringer.

Bemærk - hvis der skal medtages bagage (ikke cykler), skal det tilføjes i bemærkningsfeltet, da der skal påregnes ekstra tid. Oplys også gerne hvis arrangementet har et start- og sluttidspunkt.

For at optimere brugen af busserne, kan der i nogen sammenhænge blive arrangeret samkørsel.

Oplys gerne flere alternative datoer i bookingen, det giver os større mulighed for at efterkomme dit ønske.

Inden du booker, kan du tjekke kalenderen i Turbooking for oplysning om evt. ledig tid. Hvid farve under de enkelte busser viser, hvornår busserne er ledige og grøn når de er optaget.

Ved accept af kørsel - tjek altid turens detaljer ved at klikke på linket ”Se befordring” i den mail, du modtager. Tiderne kan være tilpasset anden kørsel.

Aflysning af ture
Fleksibel kørsel kan aflyses i Turbooking indtil to hverdage før planlagt kørsel. Ved senere aflysning skal du kontakte Teknik & Miljø på tlf. 79 96 62 31. Ved aflysning få timer inden kørsel tages direkte kontakt til vognmanden: Vikingbus på tlf. 70 70 73 74.

Aflysning af svømmekørsel
Ved aflysning af svømmekørsel sendes der mail til vejle@vikingbus.dk og til buskorsel@vejen.dk. Meget gerne i samme mail. Skolerne skal selv sørge for at give besked til svømmehallen. Ved aflysning kort før afgang kontaktes Vikingbus på tlf. 70 70 73 74. Samtidig sendes en mail til buskorsel@vejen.dk.

Forgæves kørsler m.m.
Vi oplever desværre nogle forgæves kørsler, hvor bestiller enten har glemt at aflyse turen eller helt har glemt, at turen var bestilt. Turene kan være bestilt flere måneder i forvejen, eller bestiller er måske ikke ansat længere. Vi vil derfor gerne opfordre alle til at have fokus på, hvilke ture der er bestilt og i givet fald aflyse, så andre kan booke busserne.

Generelt
Er der spørgsmål til den fleksible kørsel eller øvrige bemærkninger, er du velkommen til at sende en mail til buskorsel@vejen.dk.

Ved glemte sager kontakt hurtigst muligt Teknik & Miljø på tlf. 79 96 62 31.

Nyttige telefonnr.:
Vognmand: Vikingbus tlf. 70 70 73 74
Teknik & Miljø:  Susanne M. Jensen tlf. 79 96 62 31