Bestilling af bus

Bestilling af bus

Bestilling af bus

Bookingsystemet Turbooking
Forespørgsler om kørsel oprettes i Turbooking. Skoler og institutioner der tidligere har booket, har modtaget information omkring login og adgangskode. Der er kun et login pr. skole/institution. Kontakt Teknik & Miljø på tlf. 79 96 62 31 for evt. oprettelse i systemet.

Om busserne
Fire busser med rutekørsel samt en bus uden varetager den fleksible kørsel. Fleksibel kørsel giver skoler og institutioner mulighed for at komme ud og opleve noget samt få viden på anden vis end de traditionelle klasseværelser.

Busserne kan kun bookes på skoledage.

Alle busser, der kører fleksibel kørsel, må nu køre ud af kommunen. De må dog stadig ikke køre over betalingsbroer, over landegrænser eller benytte færger.

Busserne har 51 pladser med seler. Det er et krav, og i alles interesse at selerne anvendes.

Rutebusser
De fire rutebusser kan bookes mellem den køreplanlagte del om morgenen fra ca. kl. 7.45/8.15 og til om eftermiddagen ca. kl. 13.45/14.45 alt efter skolens placering. Se mulige tider på: Tider på skolerne. Tiderne skal overholdes.

Bus uden rutekørsel
Bussen kan bookes, når den ikke er optaget af svømmekørsel. Bussen kan bookes i tidsrummet fra kl. 7:30-16:00.

Booking
Bookingerne foregår efter først til mølle-princippet. Ved manglende ledig kapacitet skal skoler og daginstitutioner selv sørge for bestilling og betaling af anden bus. Det anbefales at indhente flere tilbud.

Vi vil gerne opfordre jer til at have afklaret endelig destination og tidspunkter, inden I forespørger om kørsel. Dette for at minimere efterfølgende ændringer.

Benyt bemærkningsfelt

Hvis der skal medtages bagage (ikke cykler), skal der tillægges ekstra tid. Oplys gerne hvis arrangementet har et start- og sluttidspunkt.

For at optimere brugen af busserne, kan der i nogen sammenhænge blive arrangeret samkørsel mellem skoler/institutioner.

Oplys gerne flere alternative datoer i bookingen, det giver større mulighed for at efterkomme dit ønske.

Inden du booker, kan du tjekke kalenderen i Turbooking for oplysning om evt. ledig tid. Hvid farve under de enkelte busser viser, hvornår busserne er ledige, og grøn når de er optaget. Eventuel kørsel mellem destinationer fremgår dog ikke i Turbooking, ligesom bussernes placering ikke kan ses.

Når du modtager mail om accept af kørsel - tjek altid turens detaljer ved at klikke på linket ”Se befordring”. Tiderne kan være ændret i forhold til de ønskede, for at turen er mulig.

Aflysning af ture
Fleksibel kørsel kan aflyses i Turbooking indtil to hverdage før planlagt kørsel. Ved senere aflysning skal du kontakte Teknik & Miljø på tlf. 79 96 62 31. Ved aflysning få timer inden kørsel tages direkte kontakt til vognmanden: Vikingbus på tlf. 70 70 73 74 og efterfølgende Teknik & Miljø.

Aflysning af kørsel til svømning
Der skal sendes mail til vejle@vikingbus.dk og til buskorsel@vejen.dk. Meget gerne i samme mail. Skolerne skal selv sørge for at give besked til svømmehallen. Ved aflysning kort før afgang kontaktes Vikingbus på tlf. 70 70 73 74. Samtidig sendes en mail til buskorsel@vejen.dk.

Forgæves kørsler m.m.
Vi oplever desværre nogle forgæves kørsler, hvor bestiller enten har glemt at aflyse turen eller helt har glemt, at turen var bestilt. Turene kan være bestilt flere måneder i forvejen, eller bestiller er måske ikke ansat længere. Vi vil derfor gerne opfordre alle til at have fokus på, hvilke ture, der er bestilt, og i givet fald aflyse så andre kan få glæde af busserne.

Generelt
Er der spørgsmål til den fleksible kørsel eller øvrige bemærkninger, er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på tlf. 79 96 62 31

Ved glemte sager kontakt hurtigst muligt Teknik & Miljø på tlf. 79 96 62 31.

Nyttige telefonnr.:
Vognmand: Vikingbus tlf. 70 70 73 74
Teknik & Miljø:  Susanne M. Jensen tlf. 79 96 62 31