Dansk som andetsprog

Mål:

Formålet med DSA-netværket er at skabe et forum for formidling af viden, vejledning og erfaringsudveksling i arbejdet med tosprogede børn og unge i kommunen.

  • Et netværk som skaber grobund for at dele faglig viden, erfaringer og drøftelser.

  • Et netværk som kan skabe inspiration for sprog- og undervisningsopgaven i dansk som andetsprog og integrationsopgaven på de enkelte institutioner og skoler.

Tosprogskonsulenten er tovholder for netværket, men der lægges op til stor grad af deltager engagement.

Netværket udgør et professionelt læringsfællesskab, og deltagerne er ansvarlige for at videreformidle viden fra netværksmøderne til egen skole eller institution.

Datoer for netværksmøder 2023/24:

Dansk som andetsprog netværk for skole

26. oktober 2023

7. december 2023

8. februar 2024

2. maj 2024

 

Dansk som andetsprogs netværk for dagtilbud

29. september 2023

24. november 2023

15. marts 2024

7. juni 2024