Dansk som andetsprog

Mål:

Formålet med DSA-netværket er at skabe et forum for formidling af viden, vejledning og erfaringsudveksling i arbejdet med tosprogede børn og unge i kommunen.

  • Et netværk som skaber grobund for at dele faglig viden, erfaringer og drøftelser.

  • Et netværk som kan skabe inspiration for sprog- og undervisningsopgaven i dansk som andetsprog og integrationsopgaven på de enkelte institutioner og skoler.

Tosprogskonsulenten er tovholder for netværket, men der lægges op til stor grad af deltager engagement.

Netværket udgør et professionelt læringsfællesskab, og deltagerne er ansvarlige for at videreformidle viden fra netværksmøderne til egen skole eller institution.

Der afholdes 4 årlige møder i netværket, hvoraf to af netværksmøderne er fælles for både dagtilbud og skole.

Datoer for netværksmøder 2022/23:

16. september 2022 kl. 9 -11 DSA-netværk for dagtilbud  B14 Områdekontoret i Brørup

29. september 2022 kl. 15 - 17 DSA netværk for lærere på Basen i Vejen

24. november 2022 kl. 15 - 17 Fælles DSA netværksmøde på vejen Rådhus, 3. sal

2. februar 2023 kl. 15 - 17 DSA netværksmøde for lærere

3. februar 2023 kl. 9 - 11   DSA netværksmøde for dagtilbud

27. april 2023 kl. 15 - 17 fælles DSA netværksmøde på vejen Rådhus 3. sal