IT-vejledere

Mål

  • at udvikle og udveksle viden om den pædagogiske IT-vejledning og brug af digitale medier til læring på egne skoler. Desuden drøftes og udveksles erfaringer om de tekniske løsninger, som anvendes på skolerne.

Der afholdes 5 årlige møder, og det ene møde placeres samtidigt med PLC-netværket, så der er mulighed for fælles dagsordenspunkter for at styrke samarbejdet mellem de to netværk.

Mødedatoer:

IT-Vejledere

3. september, 15.00 – 17.00

 

 

22. oktober, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

25. februar, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

28. april, 15.00 – 17.00

Skolemesse

 

27. maj, 15.00 – 17.00

Google Meet