IT-vejledere

Mål

  • at udvikle og udveksle viden om den pædagogiske IT-vejledning og brug af digitale medier til læring på egne skoler. Desuden drøftes og udveksles erfaringer om de tekniske løsninger, som anvendes på skolerne.

Der afholdes 5 årlige møder, og det ene møde placeres samtidigt med PLC-netværket, så der er mulighed for fælles dagsordenspunkter for at styrke samarbejdet mellem de to netværk.

Datoer for netværksmøder 2023/24:

17. august 2023

26. oktober - 2023

18. januar 2024

21. marts 2024

23. maj 2024