Matematik

Mål:

 • At dele erfaringer fra bl.a. “matematikløftet”

 • At inspirere hinanden til arbejdet med matematik i forhold til

  • Lovgivning

  • Viden

  • Forskning

  • Vejledernes/resursepersonernes praksiserfaring

  • Politiske og ledelsesmæssige mål og intentioner

 • At færdiggøre en kommunal strategi

 • At arbejde med progression i matematik

 • At arbejde med mål og vurdering i forhold til matematik, herunder den undersøgende matematikundervisning

I Vejen Kommune tager alle netværks udviklings- og implementeringsarbejde afsæt i 3 politiske strategier om:

 • Øget trivsel

 • Øget uddannelsesparathed

 • Varierende og motiverende læringsmiljøer

I matematiknetværket arbejdes der med implementering af den politiske strategi om udvikling af varierende og motiverende læringsmiljøer, hvilket hænger godt sammen med kommunens matematikløft og udarbejdelse af en kommunal matematikstrategi.

Møderne anvendes til gensidig inspiration. Jeg har til de fleste af møderne foreslået en overskrift, men vigtigst er, at møderne bliver givtige for alle, så input til dagsorden ønskes løbende.

Mødedatoer 2021-22

26. august 2021, Områdekontoret B14
Fokus opsamling på evaluering af matematikløft

10. februar 2022, Nørbølling kursuscenter auditoriet, matematiksamtalen v/Adrian Bull

19. maj 2022, Nørbølling kursuscenter auditoriet

Kontaktperson: Jette Hildebrandt Andersen