Matematik

Mål:

  • At dele erfaringer med bl.a. “matematikløftet”

  • At inspirere hinanden til arbejdet med matematik

  • At komme med input til en kommunal strategi

  • At arbejde med progression i matematik

  • At arbejde med mål og vurdering i forhold til matematik, herunder den undersøgende matematikundervisning

I Vejen Kommune tager alle netværks udviklings- og implementeringsarbejde afsæt i 3 politiske strategier om:

  • Øget trivsel
  • Øget uddannelsesparathed
  • Varierende og motiverende læringsmiljøer

I matematiknetværket arbejdes der med implementering af den politiske strategi om udvikling af varierende og motiverende læringsmiljøer, hvilket hænger godt sammen med kommunens matematikløft og udarbejdelse af en kommunal matematikstrategi.

Det er vigtigt at skolerne/netværkspersonerne melder navn og mailadresse ind på den person, der skal deltage i netværksmøderne. Det er en fordel, hvis den person der deltager i matematiknetværket også er fungerer som matematikvejleder på skolen.

Møderne anvendes til gensidig inspiration. Jeg har til de fleste af møderne foreslået en overskrift, men vigtigst er, at møderne bliver givtige for alle, så input til dagsorden ønskes løbende.

Materialer fra netværksmøder er delt på Google Drev. Kontakt jha@vejenskoler.dk, hvis du ønsker adgang.

Mødedatoer:

Matematik

22. oktober, 15.00 – 17.00

Google Meet

 

25. februar, 15.00 - 17.00

Google Meet

 

27. maj, 15.00 - 17.00

Nørbølling Kursuscenter

Opsamling på evaluering af matematikløft