Idræt- og bevægelsesnetværk

Idræt og Bevægelse

Målet for idræt- og bevægelsesnetværket er at give idrætslærere og bevægelsesvejledere mulighed for videndeling, sparring og kompetenceudvikling med henblik på at opkvalificere idrætsundervisningen og bevægelse i løbet af skoledagen:

Mål:

  • At opkvalificere idrætsundervisningen

  • At dele erfaringer med idrætsfaget og inspirere hinanden i praksis.

  • At tilegne sig viden om meningsfuld bevægelse i løbet af skoledagen

  • At få et fælles sprog og forståelse for arbejdet med bevægelse i skolen

I år har vi et ønske om at etablere et netværk for idrætslærere og bevægelsesvejledere på skolerne i Vejen Kommune. Netværket skal være en mulighed for faglig sparring omkring idrætsfaget. Dertil kommer et fokus på vidensdeling omkring den generelle bevægelsesindsats, og kravet om de 45 min. bevægelse i løbet af skoledagen.

I netværket arbejdes der med implementering af den politiske strategi om udvikling af varierende og motiverende læringsmiljøer, hvilket hænger godt sammen med udviklingen af en bevægelsesstrategi for alle skoler i Vejen Kommune.

Det er vigtigt at skolerne/netværkspersonerne melder navn og mailadresse ind på den person, der skal deltage i netværksmøderne. Det er en fordel, hvis den person der deltager i netværket også er fungerer som idrætslærer og/eller bevægelsesvejleder på skolen.

Møderne anvendes til gensidig inspiration. Jeg har til de fleste af møderne foreslået en overskrift, men vigtigst er, at møderne bliver givtige for alle, så input til dagsorden ønskes løbende.

Datoer for netværksmøder 2023/24:

28. september 2023

23. november 2023

7. marts 2024

 

Kontaktperson: Lasse Roost Rasmussen