Engelsk - udskoling

Formålet med dette netværk er at opnå et større fællesskab blandt engelsklærerne i udskolingen i Vejen Kommune (7.-10. klasse). Vi er kolleger, og vi skal samarbejde om afvikling af afgangsprøverne, derfor giver det mening at kende hinanden og have et fælles blik på regler og best practice.

Netværket afholder et fysisk møde med plads til videndeling og diskussion af faglige emner i efteråret samt et webinar med særligt fokus på de kommende prøver i foråret.

Kontaktperson Karin Nymark Andersen, Grønvangskolen

Datoer for netværksmøder

3. oktober 2023 kl. 14-16 på Grønvangskolen

4. april 2024 kl. 15-16 - Webinar om eksamen og censor/eksaminator samarbejde. 

Desuden afholdes der eksamenskursus https://docs.google.com/document/d/1SDauuo6znwgNGHC5_Bmt-deyjmldi3M5Wu4CKrK4dmE/edit?usp=sharing