Naturfag

Mål:

 • At inspirere hinanden til arbejdet med naturfag i forhold til:

  • Lovgivning

  • Viden

  • Forskning

  • Vejledernes/resursepersonernes praksiserfaring

  • Politiske og ledelsesmæssige mål og intentioner

 • At komme med input til hvordan naturfag udvikles i Vejen Kommune i forhold til de nationale og kommunale indsatser

 • At arbejde med progression og sammenhæng i naturfag fra 0 - 18 år.


Netværket suppleres af digitale cafeer i naturfag, hvor der er fokus på inspiration til undervisningen.

Datoer for netværksmøder 2021/22:

23. september 2021, Nørbølling mødelokale A
Fokus på Dansk Naturvidenskabsfestival og progression i naturfagene

24. februar 2022, Nørbølling mødelokale A
Fokus på STEM, Makerspace og Big Bang konferencen

Kontaktperson Jette Hildebrandt Andersen