Musikskolen

I lov om musik anføres det, at kommunale og kommunalt støttede musikskoler skal indgå i gensidige samarbejder, herunder partnerskaber, med kommunens folkeskoler, der kan bidrage til at opfylde såvel musikskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner, herunder musikfaget.

I bemærkninger til lov om ændringer i folkeskoleloven mv. står der, at samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen fx kan ske ved, at musikskolens undervisning, tilbud og lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement til folkeskolens egen musikundervisning og herigennem støtter op om målet for faget og obligatoriske emner. Der kan være tale om tilbud, der henvender sig generelt til eleverne i folkeskolen, og tilbud, der henvender sig til specifikke elevgrupper. Tilsvarende kan der være tale om korte eller længerevarende forløb inden for folkeskolens musikfag.

Formålet med denne bestemmelse er at sikre, at både musikskolens og folkeskolens undervisning af eleverne kan gennemføres. Med indførelsen af den forlængede skoledag er der behov for, at folkeskole og musikskole samarbejder om elevernes fortsatte mulighed for at modtage musikskoleundervisning, herunder drøfter skemaer, lokaler og andre praktiske forhold i den sammenhæng. Det er skolelederen, der konkret bestemmer, om det er fagligt forsvarligt, at en elev i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige undervisning, og hvornår det mest hensigtsmæssigt kan finde sted.

Målet med indsatsen er:

  • at bidrage til at opfylde såvel musikskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner, herunder musikfaget.
  • at skolen og musikskolen løser opgaven i et gensidigt samarbejde, hvor undervisernes kompetencer, de fysiske rammer og organiseringsmulighederne udnyttes optimalt.