Vejen Kommunes skolepoltiske målsætning 2014 - 2017 (nye mål er under udarbejdelse)

Vejen Byråd
Politikområder 2018 - 2021


Vejen Kommune er et godt sted, hvor det gode liv leves og virksomheder trives.
Vi sætter pris på vores mangfoldighed i foreninger, kultur, natur og arbejdspladser.
Men vi har fortsat ambitioner om at udvikle kommunen. Derfor er der udviklet syv politikker, der
beskriver de emner, som vi ønsker at sætte særligt fokus på i denne byrådsperiode.

Uddrag af Politikområde: Sunde børn


Politikområdet handler om børns trivsel og velbefindende. Og det omfatter både den mentale,
fysiske og sociale sundhed for børn og unge i alderen 0-18 år.


Trivsel
I Vejen Kommune skal alle børn og unge have mulighed for at være en del af et fællesskab, der bidrager til at styrke deres selvværd, livsglæde og trivsel. Vi tager udgangspunkt i børnenes styrker og behov og den måde de bedst trives på.
Nærvær og anerkendelse
Vi ønsker, at børn og unge i Vejen Kommune mødes
af nærværende voksne – med kærlige krav og
konsekvens.
Vi vil hjælpe børn og deres familie, når forældre
ikke løfter det ansvar, som naturligt er deres.
Det gode hverdagsliv
Vi ønsker, at familier har mulighed for at leve det
gode hverdagsliv i Vejen Kommune. Dette understøtter
vi ved at sikre en god kvalitet i vores
dagtilbud, skoler og SFO-tilbud.
Gode rammer for læring
Vi vil have fokus på rummelige læringsmiljøer,
der sikrer, at alle børn og unge løftes fagligt og
socialt.