Vejen Kommunes syv politikområder

Vejen Byråd
Politikområder 2018 - 2021

 

Vejen Kommune er et godt sted, hvor det gode liv leves og virksomheder trives. Vi sætter pris på vores mangfoldighed i foreninger, kultur, natur og arbejdspladser.
Men vi har fortsat ambitioner om at udvikle kommunen. Derfor er der udviklet syv politikker, der beskriver de emner, som vi ønsker at sætte særligt fokus på i denne byrådsperiode.

Uddrag af politikområde: Sunde børn


Politikområdet handler om børns trivsel og velbefindende. Og det omfatter både den mentale, fysiske og sociale sundhed for børn og unge i alderen 0-18 år.


Trivsel
I Vejen Kommune skal alle børn og unge have mulighed for at være en del af et fællesskab, der bidrager til at styrke deres selvværd, livsglæde og trivsel. Vi tager udgangspunkt i børnenes styrker og behov og den måde de bedst trives på.

Nærvær og anerkendelse
Vi ønsker, at børn og unge i Vejen Kommune mødes af nærværende voksne – med kærlige krav og konsekvens. Vi vil hjælpe børn og deres familie, når forældre ikke løfter det ansvar, som naturligt er deres.

Det gode hverdagsliv
Vi ønsker, at familier har mulighed for at leve det gode hverdagsliv i Vejen Kommune. Dette understøtter vi ved at sikre en god kvalitet i vores dagtilbud, skoler og SFO-tilbud.

Gode rammer for læring
Vi vil have fokus på rummelige læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn og unge løftes fagligt og socialt.

Uddrag af politikområde: Uddannelse og arbejdsmarked

Politikområdet handler om kommunens uddannelsestilbud og borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det omfatter også overbygningsskolerne fra 7. klasse og til endt ungdomsuddannelse.


Alle unge skal have en uddannelse
I Vejen Kommune skal alle unge have en uddannelse med respekt for den enkeltes kompetencer
og have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet- også på lang sigt. Vi ønsker at sikre, at alle unge
har de faglige forudsætninger herfor, når de forlader skolen.

Vi sikrer, at unge i Vejen Kommune udvikler sig til livsduelige mennesker til gavn for dem selv og samfundet.

Læs Vejen Byråd Politikområder 2018 - 2021