Den åbne skole

I den åbne skole bliver det nu ikke bare en opgave for folkeskolen, at eleverne når deres læringsmål. Der ligger en gensidig forpligtelse for folkeskolen og musik- og ungdomsskolen samt lokalsamfundets fritids-, kultur-, idræts-, forenings- og erhvervsliv at samarbejde om dette. Når samarbejdet skal lykkes, skal alle parter profitere af det i deres egen virksomhed.

Samarbejdet mellem folkeskolen og lokalsamfundets institutioner og organisationer skal leve op til folkeskolens formål og mål for fagene (Fælles Mål), og indgå i såvel den fagopdelte som den understøttende undervisning. 

Ideer til samarbejdspartnere i Vejen kommune:

Eksterne læringsmiljøer/ Skoletjenester: