Ungdomsuddannelserne

Ideer til arbejdet med faget job og uddannelse

Udsyn i udskolingen handler om at skabe aktiviteter, hvor eleverne får udsyn mod livet. Det handler om at udvide deres perspektiver på uddannelse, udforske arbejdslivet og vigtigst af alt sig selv i de forskellige situationer. Temaer, som lærere i folkeskolens 6.-10. klasse er optagede af, og som aktualiseres af folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen, hvor lærerne tiltænkes en stærkere rolle i forbindelse med elevernes overgang til ungdomsuddannelse.

Hent bogen udsyn i Udskolingen

Se også disse små videoer om karrierelæring