Fritids- og foreningslivet

En af reformens intentioner med en varieret og motiverende skoledag er netop at give skolerne mulighed for, at alle elever er fysisk aktive hver dag for at øge deres trivsel, motivation, læring og evne til at koncentrere sig.

Eleverne skal være fysisk aktive i gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Skolens samarbejde med lokalsamfundets idræts- og kulturliv vil helt naturligt også omfatte mange forskellige former for spændende fysiske aktiviteter.

Inddragelse af lokale foreningsliv mv.

Skolen kan også opfylde kravet om daglig bevægelse og motion gennem samarbejdet med det lokale foreningsliv og idrætsliv. Det kan styrke og supplere idrætsundervisningen og inspirere til, at eleverne fortsætter med at være aktive efter skole i foreningslivet.

Fritidsportalen – din indgang til et aktivt fritidsliv i Vejen Kommune – og muligheder i den åbne skole

 Fritidsportalen kan du få et overblik over de mange forskellige muligheder der er i Vejen Kommune.

Portalen vil være din vej til en kontakt med foreningslivet, uanset om det er idræt, spejder, folkedans eller bridge.

På Fritidsportalen finder du også en liste over kommunens foreninger og aftenskoler, deres kontaktpersoner og link til eventuel hjemmeside.

Målet for indsatsen

Intentionen med motion og bevægelse i folkeskolen er, at alle elever skal være sunde og glade og lære så meget, som de kan. Derfor skal fysisk aktivitet være en helt selvfølgelig del af alle elevers skoledag.