Læring

I Vejen Kommune arbejder hele 0 – 18 års området hen imod tre overordnede mål:

  • Vi vil have højere trivsel blandt vores børn og unge
  • Vi vil have, at flere unge er uddannelsesparate efter folkeskolen
  • Vi vil se mere varierende og motiverende læringsmiljøer

Vi arbejder med et bredt læringssyn, der er funderet i Scenariekrydset nedenfor. Her står vi på nogle velafprøvede og forskelligartede tilgange til læring, og den enkelte institution vælger sit fokus herudfra.

Derudover arbejder vi med den videnproducerende tilgang, når vi som fagprofessionelle vil udvikle og forbedre vores praksis. Den videnproducerende tilgang består af 3 konkrete metoder; positive afvigelser (hvad virker godt?), prøvehandlinger (hvad vil vi afprøve?) og prototyper (hvad er vores nye praksis?).