Data

I Vejen Kommune har politikerne vedtaget en testplan. Af testplanen fremgår det at flere frivillige nationale test er obligatoriske i Vejen Kommune. Når man har resultater fra såvel de obligatoriske test som de frivillige kan beregneren bruges til at vise elevernes progression.

Vejen Kommunes testplan fra 2019 kan hentes her, en ny er under udarbejdelse. 

Oversigt over de nationale test (fra Undervisningsministeriet)

Rapporter/publikationer om brug af DATA