Data

I Vejen Kommune arbejder skolerne ud fra en kommunal testplan. Af testplanen fremgår de test, som alle kommunale skoler som minimum gennemfører. Mange skoler gennemfører yderligere afdækning og testning for at kunne tilpasse undervisningen til den enkelte elev og for at kunne følge elevernes faglige progression. 

Nederst i testplanen findes de faglige opmærksomhedspunkter i dansk og matematik. Opmærksomhedspunkterne er bindende og beskriver det minimumsniveau af færdighed og viden, en elev skal have inden for disse områder, for at kunne relatere til ny læring på de næste klassetrin.

Vejen Kommunes testplan 2020 kan hentes her.

På grund af Covid-19 og de affødte restriktioner kan der være andre retningslinjer og aftaler for nogle af testene. Blandt andet er trivselsmålingen udskudt, og perioden for afholdelse af nationale er forlænget, således at testperioden i foråret 2021 er 1. marts til 11. juni.

Oversigt over de nationale test (fra Undervisningsministeriet)

Rapporter/publikationer om brug af DATA