Dagtilbud: Demokrati i børnehøjde - Vejen Kommunes Biblioteker

Foråret 2023 bruger kulturinstitutionerne på at kvalificere deres tilbud sammen med udvalgte lærere og pædagoger for at ramme deres målgruppe bedst muligt. 1. juni opdaterer vi beskrivelsen af forløbene. Dannelsestornysteret går i gang i august 2024.

Alle børn skal have lige og fri adgang til viden og demokratisk dannelse. Dagtilbud og biblioteket samarbejder om at skabe undren for børnene i dagtilbud for at skabe kulturel dannelse i forhold til ”demokrati i børnehøjde”. Børnene tilbydes samvær en dag med bibliotekerne omkring ”demokrati i børnehøjde”. Det kan foregå i dagtilbuddet, på et af bibliotekerne, ved et geografisk mindested eller på en af højskolerne.

Børn skal undres. Alle dagtilbud arbejder allerede med undren. Læring opstår i undren, man får flere perspektiver på en sag, ser forskellige muligheder og øger forståelsen for hinanden. Børn, der kommer fra andre lande eller børn, der ikke i hjemmet møder undren tilbydes også at dannes ind i mangfoldighed og retten til at være den, man er med respekt for det, vi kommer fra.

Undren kan ske igennem sang, fortælling, leg og fællesskab. Hvert dagtilbud vælger mindst én aktivitet for børnene ud fra et idékatalog, så alle børn kommer igennem et forløb.

Tanken er, at børnene får en rygsæk, hvor der kan lægges materiale i, alt efter det valgte tilbud. Formidling af det, børnene har været i gang med, foregår ved at der laves små film til Børnetube, og der skabes samtaler omkring indhold i rygsækkene. Her kan forældrene inddrages.

Årgang: Børn i dagtilbud
Emner: Undren, sang, fortælling, leg, fællesskab.
Faglige mål:
I Dagtilbud arbejdes pædagogisk ud fra ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. Pædagogiske indsatser og mål skal tage udgangspunkt i alderen 0-2 år og 3-6 år. Et læreplanstema er Kultur, æstetik og fællesskab:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
2.Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.