Dagtilbud: Demokrati i børnehøjde - Vejen Kommunes Biblioteker

Dagtilbud og børnebiblioteket samarbejder om at styrke børnenes kulturelle dannelse ved at arbejde med ”Demokrati og medbestemmelse i børnehøjde”. Med et grundlæggende afsæt i, at børnene skal undre sig, skal aktiviteterne give børnene en større forståelse af folkebibliotekets muligheder og gennem leg, fortællinger og sang skabe nye fællesskaber på tværs af børnene og kommunens institutioner.  

Derudover ønsker vi gennem aktiviteter at give børnene et afsæt i vores fælles kulturarv, hvilket på sigt giver dem flere handlemuligheder i samfundet og adgang til diverse fællesskaber. Vi vil skabe et rum, hvor børn kan være meddefinerende på indholdet, sikre deltagelsesmuligheder og herigennem skabe demokratiske fællesskaber. Børnene skal opleve at være en aktiv del af beslutningsprocessen ud fra deres erfaringsniveau og formåen.

Der er opstillet tre forskellige forløb, og hver daginstitutionsstue kan selv vælge, hvilken de ønsker at deltage i.

Tilmeldingsperiode: Løbende på 24 46 36 26
Tidsrum: Formiddage
Lokation: Kan bookes til alle 4 folkebiblioteker i kommunen i henholdsvis Vejen, Brørup, Holsted og Rødding.
Målgruppe: 3-6-årige

Pak jeres egen bogkasse

Flertallet af kommunens daginstitutioner modtager bogdepoter fra Vejen Kommunes Biblioteker. Bøgerne i depoterne er udvalgt af de lokale børnebibliotekarer i samarbejde med pædagogerne. Vi inviterer børnene ned på deres lokale bibliotek, hvor de kan være med til at udvælge deres egne bøger. Herigennem styrker vi børnenes medbestemmelse i forhold til udvalget af bøger i daginstitutionen. Forskning på området viser, at dette styrker børnenes sprogtilegnelse og læselyst på sigt.

Børnene møder deres lokale børnebibliotekar og får en snak om alle de forskellige bøger, et bibliotek har. Herefter får børnene lov til at gå på jagt efter gode bøger i billedbogskrybberne.

Forberedelse inden besøget: Tag en snak med børnene om, hvad I bruger bøger til i daginstitutionerne. Er det nogen børnene kigger i selv eller bliver de læst op imens man spiser frugt? Hvad er en god bog til oplæsning? Skal der være meget tekst på siderne eller mindre tekst?

Opfølgning efter besøget: Brug bøgerne i hverdagen. Tag en snak med børnene om, om, bøgerne passer godt i forhold til, hvad I bruger dem til i hverdagen? Kunne man have valgt nogle bedre bøger?

Rim og remser

Kom ned og leg med ord og lyde. Rim, remser og sange kan give en god fornemmelse for sprogets rytme og bogstavernes lyde. Leg med rim og remser gør det lettere og sjovere at lære nye ord. Børnene er i løbet af forløbet med til at bestemme, om vi skal rime og remse om f.eks. krokodiller, havet eller byer. Herigennem styrker vi deres forståelse af medbestemmelse og demokratiske valg i gruppen.

Forberedelse inden besøget: I forbindelse med besøget kan børnene være medbestemmende på, hvilket emne de gerne vil have, vi arbejder med under besøget. Til Rim og remser kan vi arbejde med krokodiller, havet eller byer. Hvilket emne vil børnene helst arbejde med? Hvad er en krokodille overhovedet?

Opfølgning efter besøget: Daginstitutionen får en pose med hjem, som indeholder de rim og remser, som man har arbejdet med under besøget. Derudover vil der være mulighed for at låne en række bøger og materialer, så man kan arbejde videre med dagens emner derhjemme.  

Eventyrforløb

Kom ned på biblioteket og hør de gode gamle eventyr. Vi læser højt fra enten ”De tre Bukke Bruse” eller ”De tre små grise” og leger herefter med fortællingen.

De tre Bukke Bruse
Vi læser først den klassiske fortælling om De tre Bukke Bruse højt. Herefter genfortæller børnebibliotekaren historien med et bordteater, hvor børnene skal være hjælpefortællere og sige sætninger som ”Triptraptriptrap” eller ”Hvem er det, der tramper på min bro?”

Herefter deles børnene op i mindre grupper. Her får børnene lov til at genfortælle historien selv med bordteateret. En ad gangen får grupperne desuden mulighed for at opføre De tre Bukke Bruse i børnebiblioteket, hvor vi har lavet et område, som kan bruges som kulisser. Den fysiske gennemgang af historien giver flere børn mulighed for at deltage på deres niveau.

De tre små grise
Vi læser først den klassiske fortælling om De tre små grise højt. Herefter genfortæller børnebibliotekaren historien med et bordteater, hvor børnene skal være hjælpefortællere og siger sætninger som ”Jeg vil blæse og puste til dit hus falder ned”.

Efter at have hørt historien gentagne gange inviteres børnene med ud at lave deres eget bordteater med tre små grise og en ulv. På denne måde fortsætter legen med historien, og børnene kan igennem kreativ leg være med til at genfortælle historien.

Forberedelse inden besøget: I forbindelse med besøget kan børnene være medbestemmende på, hvilket eventyr de gerne vil arbejde med. Man kan også tale sammen om andre eventyr, som børnene måske kender.

Opfølgning efter besøget: Daginstitutionen har mulighed for at låne bordteateret og bøger med hjem, så man kan fortsætte legene på stuen.