Materiale til undervisning om Genforeningen

Grundlovsmøde i Skibelund Krat omkring 1900-1910 Askovfotograferne/Vejen Lokalarkiv

Her finder du materiale til at arbejde med Genforeningen i Vejen Kommune. 

Forløbet er bygget op omkring en grundstamme, der skal give eleverne viden om og forståelse for genforeningen i 1920 – både før, under og efter, samt en særlig retning for hver årgang.

I forhold til 3. og 4. årgang er der taget sigte mod kompetencemålene efter 4. klassetrin, hvor 5. og 6. årgang tager sigte mod kompetencemålene efter 6. klassetrin.

Materialet er udarbejdet af Trine Bek Gold i et samarbejde med Vejen Kommunes Biblioteker og skoleafdelingen til Markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020.

Mål med forløbet fra et elevperspektiv

  • Jeg kan redegøre for væsentlige punkter i forbindelse med genforeningen
  • Jeg ved, hvordan grænsen blev placeret på sin nuværende position
  • Jeg ved, om jeg bor i et område, der hørte til Tyskland frem til 1920
  • Jeg ved, at landegrænser har flyttet sig igennem historien

Arbejdsform

Forløbet er udarbejdet med henblik på gruppearbejde i grupper á 4 – 5 elever, som læreren fastlægger før forløbets start.

Materialer til alle forløb

  • Pc/Ipad eller lignende med netadgang
  • Papir/skriveredskaber til brainstorm

Materiale til 3. klasse (kan tilpasses 2. klasse)

Materiale til 4. klasse

Materiale til 5. klasse

Materiale til 6. klasse