Overgange

I den forbindelse deltager 130 medarbejdere i dagtilbud og skoler i kompetenceforløbet ’Sammenhæng i overgange for 5-7-årige børn i Vejen Kommune’. 

Ligeledes er der et stærkt fokus på at skabe sammenhæng i overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Her skal der arbejdes ud fra minimumskriterier. Disse er under udarbejdelse.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en pjece. 

Helle Eliasen og Margit Dam er tovholdere på projektet.

Materialer fra kursusgangene

23.8.2018 Sammenhæng i overgange. Første fælles dag.