Fællesfaglige forebyggelsesmøder

Indsatsplan

Flyer til forældre

Guide til fællesfaglige forebyggelsesmøder

Fællesfaglige forebyggelsesmøder

Formålet med de fællesfaglige forebyggelsesmøder er at samskabe og koordinere indsatser via fællesfaglig refleksion og videndeling med inddragelse af barnets/den unges perspektiv.

Ydermere skal de fællesfaglige forebyggelsesmøder kvalificere det forebyggende arbejde, herunder at opnå en tidlig opsporing af mistrivsel via et tæt og koordineret samarbejde.

Hvem deltager i de fællesfaglige forebyggelsesmøder?

Faste deltagere på møderne er:

  • Forældre til barnet/den unge
  • Repræsentant fra institutionen
  • Repræsentant for det pædagogiske personale
  • Sundhedsfaglig repræsentant
  • Socialfaglig repræsentant
  • Psykologfaglig repræsentant

Den sundhedsfaglige, socialfaglige og psykologfaglige repræsentant er fast tilknyttet det enkelte dagtilbud, børnecenter eller skole.

Institutionens ledelse vurderer, om barnet/den unge skal deltage i mødet og opfordrer forældrene til at invitere relevant netværk med til mødet. Institutionens ledelse kan ligeledes invitere andre fagprofessionelle efter behov.

Du kan læse mere om de fællesfaglige forebyggelsesmøder i handleguiden.

Indsatsplan

På de fællesfaglige forebyggelsesmøder udfyldes en indsatsplan. Indsatsplanen fungerer både som dagsorden, referat, samtykke samt plan for de handlinger der iværksættes.

Her finder du en skabelon til indsatsplanen.