Acadre

Hvis du ikke er på en administrativ computer og skal på Acadre, skal du først logge på VPN forbindelsen - se vejledningen under VPN.

Derefter finder du Acadre på 

https://acadre-webfe.intern.vejenkommune.dk/Frontend/CM

 

Første gang du logger på:

Ændre opsætning

Se video

 

 

Elevsager:

Søg og åben en sag

Åbn et dokument i Acadre

Se video

 

Børnesager:

Søg og åben børnesager

Åbn et dokument i en børnesag

Se video