Ordblindhed

Elever i ordblindevanskeligheder

På alle skoler i Vejen Kommune er der fokus på en særlig indsats i forhold til elever i ordblindevanskeligheder. Målet med indsatsen for elever i ordblindevanskeligheder i Vejen Kommune er at give at elever, der enten er i ordblindevanskeligheder eller er i risiko for at udvikle ordblindevanskeligheder, lige deltagelsesmuligheder i den almindelige undervisning, så de kan udvikle deres viden og læring på lige fod med klassekammeraterne.

Elever, der er i ordblindevanskeligheder, kan på 4. og 6. klassetrin få tilbud om at komme på kursus i læse- skriveteknologi. Kurserne består af tre kursusdage i efteråret og tre kursusdage i foråret. På kurserne arbejdes der med, hvad det vil sige at være i ordblindevanskeligheder, og eleverne får strategier i forhold til deres læring generelt og øvelse i at anvende læse- skriveteknologi.

Forud for det første kursus i efteråret bliver elevernes forældre inviteret til et forældremøde. Forældrene bliver også inviteret til møde, når kurset i foråret er afsluttet.

De kommunale tilbud kobles med skolernes lokale indsatser gennem et tæt samarbejde mellem de kommunale konsulenter og læsevejlederne på skolerne. Efter det sidste kursus i foråret inviteres lærerteamet til et møde, hvor de enkelte elevers udbytte af kurset evalueres og fremadrettede tiltag drøftes.

Elever i ordblindevanskeligheder, der går i 9. klasse, får tilbud om et eksamensforberedende kursus. Kurset er opdelt i to halve dage. Første kursusgang afholdes i efteråret i 9. klasse og sidste kursusgang afholdes i foråret.

De kommunale konsulenter med ansvar for elever i ordblindevanskeligheder er Margith Rahbek Dam: , mobil: 2466 2361 og Majbrit Jensen:  mobil: 6161 3813, eller Send Digital Post til Skoler.