Ordblindhed

Elever i ordblindevanskeligheder

På alle skoler i Vejen Kommune er der fokus på en særlig indsats i forhold til elever i ordblindevanskeligheder. Målet med indsatsen er at give eleverne de samme deltagelsesmuligheder i den almindelige undervisning som deres klassekammerater.

Elever, der er i ordblindevanskeligheder, får på 4. og 7. klassetrin tilbud om at komme på kursus i læse- skriveteknologi. På kurserne arbejdes der med, hvad det vil sige at være i ordblindevanskeligheder, eleverne får strategier i forhold til deres læring generelt og viden om læse- skriveteknologi.

Forud for kurserne i læse- skriveteknologi bliver elevernes forældre inviteret til forældremøder. Det er hensigten, at forældre til elever i ordblindevanskeligheder får tilbud om at deltage i forældrenetværk.

De enkelte skolers indsatser kobles med den kommunale indsats blandt andet ved, at de kommunale konsulenter besøger eleverne i deres klasser og understøtter lærerteamet i arbejdet med at sikre lige deltagelsesmuligheder for elever i ordblindevanskeligheder.

De kommunale konsulenter med ansvar for elever i ordblindevanskeligheder

Margith Rahbek Dam: mard@vejen.dk, mobil: 2466 2361 

Majbrit Jensen: majen@vejen.dk, mobil: 6161 3813 

-----------------