Vurdering for læring - Vejen Kommune

Vurdering for læring – Vejen Kommune

Med den nye folkeskolereform sættes fokus på elevernes læring og at der arbejdes med synlige læringsmål, høje forventninger til den enkelte elev og konstruktiv feedback.

Som der står i det første af de 3 nationale mål for folkeskolens udvikling, skal skolen udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Hermed fordres, at skolens indsatser konkretiseres således at eleverne:

·         Får mulighed for at opnå ny forståelse

·         Udvikler sin motivation for at lære

·         Formår at knytte eksisterende kundskab og erfaringer til nye informationer og udfordringer

Når vi i Vejen Kommune har valgt at arbejde med ”Vurdering for læring”  er det begrundet i, at vi her finder nogle konkrete værktøjer og en tilgang til læring, som på mange måder indfanger de læringsdimensioner, vi skal arbejde indenfor i skolen i dag.

I VFL-tænkningen er man optaget af den enkelte elevs lærelyst og motivation, og der arbejdes målrettet på at skabe situationer, som åbner for elevernes glæde ved at lære nyt, deres engagement og udforsketrang. En sådan praksis udspiller sig i et læringsmiljø præget af tillid, gensidig respekt og tydelige forventninger – og i et klima, hvor det er trygt at prøve til og lave fejl. Med afsæt i tydelige forventninger og mål og kriterier som viser vej, arbejdes der med beviser for læring og feedback på forskellige niveauer.

Den formative, løbende vurderingskultur hvor den enkelte elevs læring sættes i centrum er central, og der arbejdes målrettet med elevernes involvering og bevidstgørelse om egne læringsprocesser. Denne involvering ses som en nødvendig og afgørende forudsætning for at føle ejerskab og udvikle selvreguleret læring.

Der er således tale om en systematisk planlagt proces, hvor tegn på elevens læring bliver brugt både af læreren og eleven således, at:

Læreren kan justere egen undervisning m.h.p. at skabe bedst mulige betingelser for den enkeltes læring

Eleverne kan justere egen læringsstrategi m.h.p. at lære mest og bedst muligt

I arbejdet med VFL som kommunal indsats er der tale om en tænkning- eller et mindset, der er kulturdannende for såvel ledelsens som lærernes daglige praksis.

Hvis du vil læse mere om VFL i Vejen Kommune, så har VFL fået sin helt egen hjemmeside vfl.vejenskoler.dk