Flipped learning

Hermed eksempler, inspiration, teknik m.m. til arbejdet med “flipperiet”

Er du i tvivl om hvorfor eller hvordan Flipped classroom, så se denne TED video.

Hardware 

I forvaltningen har vi købt to “videokits” til iPad.
Det er holder med ekstra lisne til iPad, stativ, lys og mikrofon.
De passer ikke til iPad air og iPad mini – er der behov – så indkøber vi til disse.

Kitsne er tænkt til udlån til afprøvning – inden institutionen selv investere.

Software

Til arbejdet med “skærmoptagelse” på computer kan du anvende forskellige gratis programmer, det mest anvendte er er screencast-o-matic.com, som også kan tilgås via skoletube.

Ønsker man flere muligheder og er man villig for at betale for en skærmoptager kan følgende anvendes:
Begge disse programmer kan prøves gratis i en begrænset periode. 
Inspiration
Et andet godt sted at starte kan være på UCL ‘s side om, The flipped Classroom – klasseværelset på hovedet?
Anders Schunk har en hjemmeside/en blog med megen god inspiration til at komme i gang.
Flipperiet kommer du ikke udenom. Her er både masser af inspiration til at komme i gang og mange eksempler i videobanken.
På Facebook er der også en inspirationsgruppe Flipped Classroom i Danmark 

Eksempler

Restudy er et kommercielt bud på “The flipped Classroom”. Sitet startede med flips m.m. til gymnasiet, men er nu udvidet til også at omhandle folkeskolens fag i overbygningen. Kan afprøves gratis i 30 dage.

Fagene

Her er blot lidt eksempler til en start.
Det er endnu ikke besluttet, om vi i Vejen Kommune vil lave vores egen database med videoer eller vi vil koble os på allerede eksisterende.
Har du et “flip” du vil dele, så send det straks til jha@vejen.dk

Matematik

Geogebra

Skal du i gang med Geogebra, så er der hjælp at hente her:

Det Danske GeoGebra Institut er i sidste fase af klargøringen af 30 E-læringsmoduler til brug i matematikundervisningen i folkeskolen. Derfor åbner vi for dem nu, så de kan indgå i planlægningen af det kommende skoleår. Forløbene kan findes her på GeoGebra.dk ved at klikke på fanebladet “E-læringsmoduler til folkeskolen”

Projekt “GeoGebra.dk” handler om at give danske elever i folkeskolen fri adgang til at lære at bruge it i deres tilegnelse af matematiske kompetencer. GeoGebra er i disse moduler værktøjet til at komme rundt i matematikkens verden. Vi har bestræbt os på at lave noget for alle.

Går du i 1. eller 10.? Er du helt nybegynder eller allerede bruger af GeoGebra? Skal du arbejde med et specielt emne eller vil du bare lege med programmet? Så skulle der gerne være noget for dig. 

Matematik og naturfag

Frividen

Foreningen FriViden har til formål at hjælpe elever fra folkeskolens udskoling og ungdomsuddannelserne i Danmark med fri og gratis adgang til videoundervisning med teori, opgaveløsninger og forsøg i foreløbigt matematik, fysik og kemi.

Vi er to undervisere; Lise Bach Clausen og Bjørn Clausen som begge er uddannede civilingeniører fra DTU, og som efterfølgende begge har taget pædagogikum og i dag underviser på Vordingborg gymnasium og HF.
Lise underviser i matematik og fysik og Bjørn underviser i fysik og kemi.

Al undervisning på FriViden laver Lise og Bjørn pro bono i deres fritid.
Bliv fan af FriViden på Facebook og Subscribe til deres kanal på youtube, hvorved du får besked, når de uploader en ny video.

Trænger du at få opfrisket reglerne for regning med brøker, så er hjæpen her. 

Khan Academy

Khan Academy er et videobaseret undervisningsværktøj, der ved hjælp af korte videoer på internettet og konkrete øvelser, gør det muligt at målrette læringen efter den enkelte elevs udvikling. Eleven ser en kort video, der forklarer et emne og øver sig derefter på nogle opgaver. Går eleven i stå med en øvelse, kan han eller hun se videoen igen i eget tempo og på en enkel måde blive guidet gennem øvelsen. Når eleverne mestrer stoffet, går de selv videre til det næste emne og nye opgaver. Samtidig kan både lærere og forældre få indsigt i elevens faglige udvikling via Khan Academys statistikker over hver enkelt elevs udvikling. Dermed bliver Khan Academy et værktøj for den enkelte elev, som vedkommende selv kan tage ansvar for at lære, det han vil lære, når han vil lære det.
Der er emner indenfor matematik, naturvidenskab, økonomi, kunst og humaniora samt datalogi.

Naturfag

Undervisningsfysik

Der er også nye videoer til naturfagsområdet.

Målgruppen er gymnasiet, men vil kunne anvendes i folkeskolen.

Det er Søren Storm, kendt fra bl.a. DR, der står bag denne side.

Sørens motto – eneste undskyldning for ikke at læse kemi/fysik er at man vil læse medicin!

sørenstorm