Innovation i undervisningen

Entreprenørskabsundervisning handler om at se muligheder, få gode idéer og føre dem ud i livet, hvilket giver eleverne selvtillid, tro på egne evner, samt styrker deres kreativitet og handlekraft.

Med den nye folkeskolereform skrives innovation / entreprenørskab ind i Fælles Mål for alle fag. Derudover bliver innovation et obligatorisk element i det nye fag: ”Håndværk og Design”, som ligger på mellemtrinnet fra 4.-7. klasse. Et sådan øget fokus på innovation udfordrer uddannelsessystemet i forhold til at uddanne alle unge til kreativitet, innovation og iværksætteri.

I Vejen Kommune arbejder vi med innovation på flere områder/niveauer:

Innovation i faget

Fonden for entreprenørskab har udviklet meget spændende materiale til at arbejde med innovation i faget. Materialet er gratis og kan såleds frit downloades.

Ønsker du inspiration til at arbejde med innovation i faget er du meget velkommen til at kontakte

Jette Hildebrandt Andersen, jha@vejen.dk

Edison

Edison er en innovationskonkurrence for 6. og 7. klassetrin.

 

Vigtige datoer for Edison 2018:

Foråret

Tilmelding til lærercamp

10. - 11. september

Lærercamp i Nørbølling

Senest 11. september

Tilmelding af klasser til Edison

11. september – 2. november

Arbejde på skolen med emnet

Senest fredag den 2. november

Skolefinalen skal være afholdt og vindernavne sendes til Jette

7. november 2018

Den kommunale finale, Gesten idrætscenter

8. november 2018

Tilmelding af vinderholdene til Awarden i Fredericia

15. november 2018

Award, Messehal C i Fredericia

 

Hent en Edison guide for Vejen Kommune 2018.

Se video om Edison

 

Trekantområdet

Kommunerne i Trekantområdet – Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle – har i 2013 vedtaget Vækststrategien Vores Fremtid.

Et af målene i Trekantområdets nye vækststrategi er, at Trekantområdet skal være Danmarks entreprenante centrum. En central forudsætning for at nå dette mål er at fremme entreprenørskab i uddannelserne. Undersøgelser viser, at de der har deltaget i entreprenørskabsundervisning i løbet af deres uddannelse, har større lyst og kompetencer til innovation og opstart af virksomhed. Det vil sige, at de både får kompetencerne til at starte egen virksomhed og til at være entreprenørielle og innovative medarbejdere.

Læs hele kommissoriet

 

Fonden for Entreprenørskab

På fondens side, er der mange spændende materialer.

Vi vil bl.a. anbefale følgende “sider”:

Elev og lærermaterialer (til arbejdet med innovation i faget)

Edison

Next Level

 

Se fondens video om innovation

Se også videoen “Sæt din idé i værk”

Andre inspirationskilder:

Den kreative platform

Den Kreative Platform er en procesmetode fra Aalborg universitet der er udviklet til at skabe kreativitet og nytænkning. Den har den egenskab at den udvikler deltagernes kreativitet mens de arbejder eller bliver undervist. Resultatet er flere og mere nyskabende ideer, et engagerende og kreativt miljø samt mere kreative medarbejdere eller elever/studerende.

 

Entreprenørskabsskolen 

I Ikast-Brande kommune har en man en lang tradition for at arbejde med innovation.

Der er meget spændende materiale at hente på deres hjemmeside.

Vi vil blant andet anbefale hæftet “Entreprenørskabsskolen”

Piif projektet – et projekt i det midtjyske.

Velkommen til projektet Innovation i Folkeskolen.
Projektet er et skoleudviklingsprojekt støttet af Region Midts Vækstforum og EU’s Socialfond.
Projektets overordnede mål er at styrke folkeskolens arbejde med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Målgruppen for indsatsen er folkeskolens 7., 8., 9., og 10. klasser, deres undervisere og skoleledere i Region Midts 19 kommuner.