Innovation

Entreprenørskabsundervisning handler om at se muligheder, få gode idéer og føre dem ud i livet, hvilket giver eleverne selvtillid, tro på egne evner, samt styrker deres kreativitet og handlekraft.

Med den nye folkeskolereform skrives innovation / entreprenørskab ind i Fælles Mål for alle fag. Derudover bliver innovation et obligatorisk element i det nye fag: ”Håndværk og Design”, som ligger på mellemtrinnet fra 4.-7. klasse. Et sådan øget fokus på innovation udfordrer uddannelsessystemet i forhold til at uddanne alle unge til kreativitet, innovation og iværksætteri.

Innovation i samarbejde med virksomheder

Der vil på sigt blive etableret et samarbejde med det lokale erhvervsliv om de innovative læreprocesser.

Mål for indsatsen

Målet for indsatsen er:

 • at eleverne tilegner sig viden og arbejder med innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre
 • at eleverne udvikler:
  • Viden om innovation og entreprenørskab
  • En innovativ og entreprenøriel tankegang
  • Evne til at handle entreprenørielt
  • At samarbejde om at alle elever bliver så dygtige, som de kan, ved at bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner
  • At opbygge et netværk af samarbejdspartnere – herunder med lokale virksomheder

Læs mere om Vejen Kommunes arbejde med innovation her