Vækststrategi 2020

Fra Vejen Kommunes vækststrategi 2020

Punkt 6 om kvalificeret arbejdskraft

Mål:

  • Sikre et arbejdskraftgrundlag, der matcher den nuværende og fremtidige efterspørgsel efter arbejdskraft hos virksomhederne i Vejen Kommune.

  • Sikre, at 95 procent af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Grundskole

6.1  Gøre det obligatorisk for alle elever fra 7. klasse og opefter i grundskolerne i Vejen Kommune, at de en gang årligt skal deltage i en aktivitet målrettet erhvervslivet, fx virksomhedsbesøg med fagligt indhold og praktikperioder.

6.2 Sætte i system, at lærerne i grundskolerne i Vejen Kommune kobles med virksomheder og oparbejder kendskab til, viden om og relationer til lokale virksomheder.

6.3 Udarbejde en ”åben dør”-liste over lokale virksomheder, som altid står til rådighed for skolebesøg, og som gerne vil bidrage med indholdsrige praktikperioder til eleverne.

6.4 Etablere partnerskab med erhvervsskolerne i de øvrige kommuner for at øge undervisernes og de studerendes kendskab til virksomhederne i Vejen Kommune.

6.5 Lave en direkte kampagne sammen med virksomhederne i Vejen Kommune målrettet studerende og undervisere på erhvervsuddannelserne. 

6.6 Udbygge partnerskabsaftalerne, så de lokale virksomheder – særligt inden for industrien – bliver en aktiv del af dette for at øge antallet af praktiksteder og -pladser.

6.7 Lave netværk, hvor elever og de lokale praktikpladssteder kan sparre med hinanden.

Punkt 7 om entreprenørskab og iværksætteri i uddannelserne

7.1  Gøre det obligatorisk for alle elever i 7. klasse og opefter i alle grundskoler i Vejen Kommune at deltage i aktiviteter, der vedrører iværksætteri for eksempel gennem skolernes samarbejder med lokale virksomheder.

7.2 Sørge for, at ungdomsuddannelserne i Vejen Kommune arbejder aktivt med iværksætteri.

7.3 Grundskolerne skal i 4.-6. arbejde aktivt med iværksætteri og innovation for at øge elevernes kendskab og lyst til iværksætteri, for eksempel gennem aktiviteter som opfinderkonkurrencen Projekt Edison. 

Læs mere om samarbejdet med UdviklingVejen her.

UdviklingVejen er din genvej til erhvervslivet i Vejen Kommune.

Hent hele vækststrategien her

I vækstsstategien er der der et bilag om deltagerne i udarbejdelsen. Her er virksomhederne delt op efter område. Det giver et rigtigt godt overblik over en del af de virksomheder, der er i kommunen.

Hent bilaget her

Eksempel på virksomheder