Udviklingvejen

UdviklingVejen – brobygning, uddannelse og erhverv

UdviklingVejen er skolernes samarbejdspartner på Vejen Kommunes indsats for brobygningen imellem uddannelse og erhverv.

Formålet med brobygningen er at gøre undervisningen praksisnær, så vi også ad den vej motiverer flere børn og unge til at dygtiggøre sig. Indsatsen er en del af Vejen Kommunes vækststrategi 2020, og understøtter ligeledes folkeskolereformens intention om den åbne skole.

UdviklingVejen hjælper Vejen Kommune med at skabe kontakt til virksomheder, der åbner døren for klassebesøg og undervisning igennem virksomhedsprojekter.

Er der samarbejdsproblemer imellem skole og virksomhed, så kontakt Kirsten Busk på kfb@vejen.dk og Lone Skrydstrup på ls@udviklingvejen.dk

Har du kontakt til en virksomhed, der har interesse for at indgå i det forpligtende samarbejde, så kontakt UdviklingVejen ved Lone Skrydstrup på ls@udviklingvejen.dk

UdviklingVejen er en selvejende erhvervsdrivende forening, der samler 500 virksomheder, til inspiration og netværk. UdviklingVejen hjælper iværksættere og virksomheder i Vejen Kommune til vækst og udvikling.

UdviklingVejen har lavet folder til virksomhederne med oversigt over de forskellige virksomhedsrettede tiltag under den åbne skole.

For yderligere oplysninger se http://www.udviklingvejen.dk/