Dansk Handicap, Vejen

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere.

Herudover er det DH afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd. 

DH-Vejen tilbyder desuden at holde foredrag på skolerne i Vejen Kommune.

P.t. tilbydes følgende foredrag:

Læs mere om DH-Vejen på deres hjemmeside