Beregneren FAQ

På denne side vil vi forsøge at samle spørgsmål og svar vedr. brugen af Beregneren.

Hjælp til nationale test i dansk læsning og matematik

Må eleverne få hjælp undervejs?

  • Eleverne må gerne spørge læreren til råds, hvis de for eksempel har problemer med at forstå en opgave. Undgå dog at hjælpe med at svare rigtigt – næste opgave vil blot blive sværere og måske ligge over elevens faglige niveau.

  • For at få et retvisende testresultat skal eleverne gøre deres allerbedste for at svare rigtigt – også selv om de ikke er helt sikre. Virker en opgave for svær, kan læreren hjælpe eleven til at afgive et svar (“hvad tror du . . . så svar det”), men læreren skal ikke bede eleven om at gætte tilfældigt.

  • Hvis eleven slet ikke kan svare, kan læreren foreslå eleverne at svare blankt, da de så får en nemmere opgave næste gang.

  • Et blankt svar tæller som et forkert svar.

Hvilke hjælpemidler må eleverne bruge?

  • Ved testen i matematik må eleven anvende papir og skriveredskaber.

  • I matematik må lommeregner anvendes ved alle opgaver, bortset fra de opgaver, hvor det er markeret med et symbol i opgaven, at en sådan ikke må anvendes. I nogle opgaver vil der i øverste højre hjørne være et ikon, så eleverne kan se, om de må bruge lommeregner.

  • Hvis eleven har en funktionsnedsættelse må eleven bruge de hjælpemidler, de normalt bruger i undervisningen for eksempel oplæsningsprogrammer.

Kan du ikke finde et svar på denne side er du meget velkommen til at skrive til Jette Hildebrandt Andersen eller Majbrit Jensen.