Beregneren FAQ

På denne side vil vi forsøge at samle spørgsmål og svar vedr. brugen af Beregneren.

Kan du ikke finde et svar på denne side er du meget velkommen til at skrive til Kirsten Dalegaard, kd@vejen.dk

Hjælp til nationale test i dansk læsning og matematik

Må eleverne få hjælp undervejs?

  • Eleverne må gerne spørge læreren til råds, hvis de for eksempel har problemer med at forstå en opgave. Undgå dog at hjælpe med at svare rigtigt – næste opgave vil blot blive sværere og måske ligge over elevens faglige niveau.
  • For at få et retvisende testresultat skal eleverne gøre deres allerbedste for at svare rigtigt – også selv om de ikke er helt sikre. Virker en opgave for svær, kan læreren hjælpe eleven til at afgive et svar (“hvad tror du . . . så svar det”), men læreren skal ikke bede eleven om at gætte tilfældigt.
  • Hvis eleven slet ikke kan svare, kan læreren foreslå eleverne at svare blankt, da de så får en nemmere opgave næste gang.
  • Et blankt svar tæller som et forkert svar.

Hvilke hjælpemidler må eleverne bruge?

  • Ved testen i matematik må eleven anvende papir og skriveredskaber.
  • I matematik må lommeregner anvendes ved alle opgaver, bortset fra de opgaver, hvor det er markeret med et symbol i opgaven, at en sådan ikke må anvendes. I nogle opgaver vil der i øverste højre hjørne være et ikon, så eleverne kan se, om de må bruge lommeregner.
  • Hvis eleven har en funktionsnedsættelse må eleven bruge de hjælpemidler, de normalt bruger i undervisningen for eksempel oplæsningsprogrammer.