Beregneren

Vejen og NordicMetrics har indledt et samarbejde omkring pædagogisk anvendelse af de nationale test. På denne hjemmeside finder du vejledningsmateriale til standard- og skole-hjem-udgaven af Beregneren, downloads af programmerne, samt links til spørgeskemaer tilknyttet Vejen Kommunes og NordicMetrics samarbejde.

Undervisningsministeriet har sat sig for at give skolerne en tilbagemelding på elevernes faglige niveau ud fra bestemte faglige kriterier. Dette sker ved, at resultatvisningerne af de nationale test i læsning og matematik i stedet for 5-trinsskalaen (Klart over middel, over middel, middel, under middel og Klart under middel) fra 2015 vil indeholde kriteriebaserede tilbagemeldinger på en 6-trinsskala (Fremragende, Rigtigt god, God, Jævn, Mangelfuld & Ikke tiltrækkelig), som fortolkningsbidrag til oplysningerne om landsfordeling (percentilscorer). Kriterierne er fastlagt efter skøn af fagfolk i ministeriet. Herefter er kriteriegrænserne beregnet på grundlag af en statistisk model. Disse kriteriegrænser er allerede bygget ind i begge udgaver af Beregneren.

Se en 4 min instruktionsvideo til beregneren

Beregneren FAQ

Downloads:

Vejledninger fra ministeriet

Beregneren

(Excel-arkene kræver kode for at kunne åbnes)