Trivselshjulet - revideres

Trivselshjulet er p.t. under revision.

 1. Præsentation – Trivselshjulet
 2. Trivselshjulet
 3. Undervisningsmateriale – Trivselshjulet
 4. Opsamlingsøvelse trivselshjul
 5. Plakat A2
 6. Handleplan for børn og unge i Vejen Kommune
 7. Oplæg om ICS-statusudtalelse v Gitte Langkjær og Linda Just Kjær Hansen
 8. Ics-statusudtalelse
 9. Definition af farverne
 10. 3-6-skolefraværsprofil fraværsskala til skolen
 11. Visitationsprocedurer Vejen Kommune
 12. Indstillingskema-til-specialklasse (november 2016)
 13. Temapakker Videnscenter 
 14. Vold og magtanvendelse
 15. Program for temadag d. 31.3.2017 om Trivselshjulet og SDQ

Er du bekymret for trivslen hos et barn eller en ung?
Så kan du i denne Handlevejledning læse om de handlinger, ansatte skal foretage, hvis de er bekymrede for et barn eller en ung. Handlingerne vil afhænge af graden og typen af en bekymring. I handlevejledningen kan du også læse om de forskellige indgange til Børn & Ungeenheden i Vejen Kommune, hvis den skal inddrages. 

Har du en mistanke eller konkret viden om, at et barn eller en ung er udsat for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb?

Så skal Vejen Kommunes beredskab for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge træde i kraft. Beredskabsplanen er beskrevet her. Planen beskriver, hvordan man som medarbejder i Vejen Kommune skal reagere ved mistanke eller konkret viden om overgreb mod et barn eller en ung.