Materiale til 4. klasse

Særlige materialer til 4. årgang

Indkøb til madlavning samt reservation af hjemmekundskab

Lektion 1-2: 

Fastsættelse af mål for forløbet

 • Gruppedrøftelse: Hvad betyder ”Genforening”, samt hvad ved vi om ”Genforeningen 1920”? Herefter klassedrøftelse og opsamling.
 • Vis ”Billeder fra Genforeningen”. Snak om, hvad I ser og fortæl historien.
 • Gruppedrøftelse – hvilke spørgsmål kunne man stille til ”Genforeningen”? (Hvornår, Hvordan, Hvorfor, Hvad osv.)
 • Fastsæt målene for forløbet sammen med klassen ud fra spørgsmålene og hæng dem op/gem dem, så de kan findes frem ved hver lektion.

Grænser og tilhørsforhold

Eksempler på nedslag:
Minut 04.46 – Danmarks grænser i 1444 – Danmark var et stort land!
Minut 09.12 - Danmarks grænser i 1860 – krige havde gjort os mindre
Minut 09.15 - Krigen i 1864 efterlod et noget mindre Danmark
Minut 09.51 - For 100 år siden - d. 15. juni 1920 - blev grænsen flyttet til sin nuværende placering

 • Giv eleverne tid til at stille spørgsmål om grænser.
  Kig på verdenskort og snak om hvordan grænser er trukket – bjergkæder, natur, vand, ”lineal”
 • Se Hva rache det dæ? 
  Hvad taler hun om? Har I set andre sidde på den måde og tale til ”folket”? Hvorfor alle de kager?
 • Tag udgangspunkt i jeres geografiske placering i forhold til Kongeåen – hvor ville I have været – lige nu – hvis Genforeningen ikke havde fundet sted? Kender I nogen, der ville have boet i Tyskland nu?
 • Gruppe- og klassediskussion: Hvad tænker I kan give problemer for mennesker, hvis man flytter en grænse?

Lektie:

Gå hjem og find ud af, om der er historier fra Genforeningen i din familie eller omgangskreds. Skriv stikord.
Skriv besked til forældrene om opgaven.

Lektion 3-4:

Grænser og tilhørsforhold

Lad grupperne finde svar på spørgsmålene til videoen – se eventuelt videoen to gange.
Alternativt kan spørgsmålene bruges som tjekliste af lærer.

Nationale tilhørsforhold

Lektion 5-6:

Fra dansk til tysk til dansk igen

I 1864 blev Sønderjylland indlemmet i Tyskland, da Danmark tabte krigen.

Herefter kom der 56 år, hvor man ikke måtte tale dansk, flage med dansk flag, eller ”være dansk” på nogen måde. (Vi havde gjort det samme tidligere, så ingen har noget at lade hinanden høre!)

 • Vis tidslinje samt kortet i artiklen grænser gennem tiden. Tegn selv på klassen eller i grupper en tidslinje med årstal og overskrifter for vigtige begivenheder.
 • Lav fælles opsamling – eventuelt med en fælles tidslinje på væggen.

Lektion 7-8:

Sønderjysk madkultur

Den traditionelle sønderjyske madkultur adskiller sig fra resten af Danmarks ved bl.a. at være meget inspireret af det tyske køkken.

 • Brainstorm: hvad ved vi om sønderjysk madkultur?
 • Snak om hvad de hver især kender, der er traditionelt Sønderjysk
 • Har vi fået oplysninger hjemmefra?

Hvis det er muligt at skaffe smagsprøver af egnsretter, vil det være en god idé.

 • Det sønderjyske kaffebord er kendt vidt og bredt. Det består af en overflod af kager, boller etc. Lad hver gruppe udvælge en eller to kager på dette link, som de vil bage.
  ”Mad i trin” viser helt præcis hvad der skal handles og gøres.

Lektion 9-10:

Kagebageri

Lektion 11-12:

Sønderjysk kaffebord – evt. med gæster