Principper for Dannelsestornysterets forløb

  • Forløbene tager udgangspunkt i lokale, unikke fortællinger og lokale styrker – fra hele kommunen.
  • Forløbene præsenterer kulturtilbud og kulturarv og skal gerne formidles, så børnene får en idé om, hvad det betyder for dem og deres liv – hvis der er et historisk element, så relateres det til nutiden og børnenes hverdag. "Herfra min verden går". Det er det levede liv gennem tiderne, man formidler. 
  • Forløbene skal være sjove – det legende, sjove, forunderlige er centralt.
  • Formidlingen sker i børnehøjde og med fokus på at vække/styrke børnenes lyst til at opleve og lære, nysgerrighed, forundring og trivsel.
  • Forløbene udvikles over tid af kulturinstitutionerne og med input fra lærere og pædagoger, så de rammer børnenes behov bedst muligt. I dialogen med lærere og pædagoger kan også afstemmes, hvordan lærere og pædagoger kan lave forløb før og efter forløbet hjemme i dagtilbuddet eller klassen. Den gode dialog er vigtig for at kvalificere og skabe de bedste forløb.
  • Dannelsestornysteret har udviklingspotentiale for at tilføje flere forløb/materiale inden for flere temaer. Dannelsestornysteret er heller ikke statisk, og det er muligt at skifte et obligatorisk forløb ud med et andet, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.
  • Private dagtilbud og skoler kan i det omfang kulturinstitutionerne har kapacitet til det gøre brug af forløbene i Dannelsestornysteret.