Formål

Alle kommunens børn i dagtilbud og skole får systematisk kulturelle og dannende oplevelser, hvor de er aktive medskabere af kultur i deres øjenhøjde. Vi tilbyder Dannelsestornysteret, da det kan være et skridt på vejen mod at nå følgende mål:

  • Kulturarv: Den fantastiske og rige kulturarv i kommunen sættes i spil over for børn og unge, så de bliver bevidste om deres egns kultur, historie og værdier. Et stærkt rodfæste giver robusthed og stolthed, og børnene bliver ambassadører for hjemegnen. De får også lyst til at blive/vende tilbage, når de som voksne bosætter sig. Det taler dermed ind i en tiltræknings- og bosætningstankegang.

  • Kreativitet: Børnene får nye perspektiver, indsigter og handlemuligheder. De får adgang til en kreativ verden, hvor de kan opleve succeser og øget selvværd uafhængigt af, hvordan de klarer sig i traditionelle skolefag – med en afsmittende positiv effekt på læring, trivsel, motivation og fordybelsesevne. Det kreative felt kan give meningsfulde fællesskaber og innovative, nysgerrige børn og unge.

  • Lige for alle: Børnene får en lige adgang til kulturelle oplevelser uanset forældres ressourcer. De oplever tilbud og får måske lysten til kreativ udfoldelse i fritiden. Dermed giver vi alle børn muligheden for at udleve deres potentiale og talenter udi det kreative – til gavn for individet og samfundet.

For at stræbe efter disse mål er de fire forløb i Dannelsestornysteret obligatoriske.