Overgange

Et sammenhængende børneliv har politisk bevågenhed herunder vigtigheden af at skabe sammenhæng for børn i overgange mellem børnehave, SFO, børnehaveklasse og indskoling. Alle børn skal opleve helhed i deres liv.

I den forbindelse deltager 130 medarbejdere i dagtilbud og skoler i kompetenceforløbet ’Sammenhæng i overgange for 5-7-årige børn i Vejen Kommune’. 

Ligeledes er der et stærkt fokus på at skabe sammenhæng i overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Her skal der arbejdes ud fra minimumskriterier. Disse er under udarbejdelse.

Der er udarbejdet en pjece til og om projektet, pjecen kan hentes her.