Nyt fra ministerierne

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål og gøre de 3170 færdigheds- og vidensmål vejledende. Efterfølgende nedsatte undervisningsminister, Merete Riisager, i oktober 2017 en rådgivningsgruppe, der skal rådgive ministeren og Undervisningsministeriet om implementeringen af ændringerne i Fælles Mål.

Rådgivningsgruppen er nu kommet med et bud på, hvordan Fælles Mål kan anvendes i tilrettelæggelsen af undervisningen i folkeskolen uden at blive unødigt begrænsende og hæmmende for den didaktiske og pædagogiske frihed. Gruppens anbefalinger tager udgangspunkt i fem pejlemærker:

  • Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler

  • Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål

  • Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven

  • Faglige mål som central didaktisk kategori

  • Styrkelse af den professionelle dømmekraft

Læs mere fra rådgivningsgruppen

Formål og frihed Fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen