Nyt fra ministerierne

Nye faghæfter med læseplaner til alle fagene

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggør nu faghæfter (2019) for folkeskolens obligatoriske fag og emner samt børnehaveklassen.

Faghæfterne består af Fælles Mål samt reviderede læseplaner og undervisningsvejledninger.
Læseplanerne og undervisningsvejledningerne er revideret med udgangspunkt i lovændringen fra 14. december 2017 om lempelse af Fælles Mål, der bl.a. har bevirket, at de mange færdigheds- og vidensmål er gjort vejledende.

I gennemskrivningen af læseplaner og undervisningsvejledninger er der lagt vægt på særligt to forhold: Dels tydeliggør materialerne sammenhængen mellem folkeskolens formål, fagenes formål og Fælles Mål; dels er materialerne udviklet med øje for at styrke grundlaget for lærernes professionelle råderum i tilrettelæggelsen af undervisningen og give lærerne inspiration til forskellige måder at tilrettelægge undervisningen på.

De elektroniske udgaver af faghæfterne kan tilgås via www.emu.dk.

Nye Fælles Mål i valgfagene billedkunst og musik

De nye Fælles Mål i valgfagene billedkunst og musik skal ses i sammenhæng til aftalen af 12. juni 2018 om styrket praksisfaglighed i folkeskolen, hvor det blev besluttet at gøre det obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7. -8. klasse. Af aftalen fremgår det, at eleverne fra skoleåret 2019/2020 skal tage mindst ét af de følgende praktisk/musiske valgfag: Billedkunst, madkundskab, musik eller håndværk og design, som fremover er toårige valgfag.

De nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger kan du finde ved at følge disse links: Billedkunst og musik

Hent brev fra ministeriet

Fælles mål - fem pejlemærker

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål og gøre de 3170 færdigheds- og vidensmål vejledende. Efterfølgende nedsatte undervisningsminister, Merete Riisager, i oktober 2017 en rådgivningsgruppe, der skal rådgive ministeren og Undervisningsministeriet om implementeringen af ændringerne i Fælles Mål.

Rådgivningsgruppen er nu kommet med et bud på, hvordan Fælles Mål kan anvendes i tilrettelæggelsen af undervisningen i folkeskolen uden at blive unødigt begrænsende og hæmmende for den didaktiske og pædagogiske frihed. Gruppens anbefalinger tager udgangspunkt i fem pejlemærker:

  • Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler

  • Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål

  • Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven

  • Faglige mål som central didaktisk kategori

  • Styrkelse af den professionelle dømmekraft

Læs mere fra rådgivningsgruppen

Formål og frihed Fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen