Ordblindeindsatsen

En af eleverne, en dreng fra 4. klasse, er til elevinterviewet temmelig overfladisk og meget snakkende. På forældremødet giver moderen udtryk for stor frustration i forhold til drengens skolegang. Skolen oplever en dreng, der ikke er særlig motiveret i undervisningen, han glider af på opgaverne og får ikke lavet ret meget i timerne. På kurset forstyrrer han de to første dage sig selv og de øvrige elever. Den tredje dag får han en aha-oplevelse, da han med brug af AppWriter, tale til tekst og genvejstaster får succes i løsningen af de stillede opgaver. Han formulerer det selv ved at sige: ”Jeg er aldrig før blevet først færdig med en hel opgave. Jeg kan mærke det helt ned fra tæerne og op”.

Vi har netop besøgt drengens klasse, og her oplever vi en fokuseret elev, der ifølge læreren har udviklet sit læringsmindset i utrolig positiv retning. Læreren fortæller, at drengen virkelig tager fra i undervisningen, han anvender læse- skriveteknologi effektivt – særlig tale til tekst-funktionen er han blevet glad for at bruge. Læreren fortæller, at hvor han før kurset fik skrevet en enkelt linje, når de havde ’Skriv løs’, så skriver han nu en halv side. Han er gået fra at læse lix 4 til nu at læse lix 6. Læreren ser en dreng med et helt andet drive, det er særlig hans læringsmindset, der har ændret sig, fortæller hun. I sidste måned blev drengen udnævnt til ’Månedens slider’ i klassen. Drengen fortæller selv, at han er blevet meget god og dygtig, og at hans mor er stolt af ham. Han hører mange bøger på Nota, og han fortæller glad, at de også tæller med i læsekontrakten. Vi kan se, at drengen har tabt sig, og vi spørger ham, hvordan det kan være. Han fortæller, at han selv har spurgt, om han må være med i en gruppe, der hver mandag laver alt mulig sport. I det hele taget virker drengen til at være i rigtig god trivsel, udvikling og læring.

Et andet eksempel er fra 7. klasse. Til elevinterviewet fortæller en af vores elever åbenhjertigt, at han ikke laver noget i skolen, og at han med egne ord, fagligt intet kan. Han har haft en omskiftelig skoletid og har mange dårlige erfaringer med sig – både adfærdsmæssigt og fagligt. I løbet af interviewet får vi en rigtig god kontakt med ham, og vi spørger blandt andet om, hvad vi kan være hjælpsomme med, for at give ham de bedste deltagelsesmuligheder på kurset. Han har gode bud på, hvad der vil være hjælpsomt for ham.

Da han møder op på kurset, lykkes det os at opretholde den gode relation til eleven. Vi oplever, at det er relationen, der bærer igennem og bevirker, at han – på trods af store faglige vanskeligheder og huller - arbejder koncentreret og vedholdende. Han oplever, at han lykkes, og at han kan noget fagligt. Han byder aktivt ind i fællesskabet med væsentlige refleksioner og feedback til de øvrige elever. Da vi den sidste dag viser en af hans tekster for klassen, er han så spændt og glad, at han sætter sig under bordet, medens vi gennemgår den. Han siger: ”Det jeg har lavet i de her tre dage, det er mere end jeg har lavet i alle de år, jeg har gået i skole”.

Som en af de sidste ting på kurserne med eleverne fra 7. klasse vurderede eleverne deres egen arbejdsindsats og koncentration – først i den almindelige undervisning på hjemskolen og dernæst på kurset. Som det fremgår af illustrationen, har der for nogle af elevernes vedkommende været stor forskel.