Nyheder

Børnecenterrapport

Denne beskrivelse af børnecentre henvender sig til forældre, medarbejdere og politi-kere i Vejen Kommune, der ønsker større indsigt i børnecentermodellen.

Formålet med beskrivelsen er at præsentere:

  • Hvad er et børnecenter?
  • Hvorfor har Vejen Kommune valgt at etablere børnecentre?
  • Hvordan ser børnecentrene ud i praksis?


Beskrivelsen er opdelt i to dele. Den første del redegør for de faktuelle baggrundsop-lysninger, der ligger til grund for børnecentermodellen – i form af formål, lovgivning, organisering og historik.
Den anden del redegør for de faglige og pædagogiske forventninger, der er til dagtil-bud og skoler i Vejen Kommune, og hvordan disse understøttes af børnecentrene.

Læs hele rapporten