Læringsmiljøer

Fremtidens læringsmiljøer

Fælleskommunal indsatsbeskrivelse, Fremtidens læringsmiljøer, 0-18 år, 2020-2023

Vores Dagtilbud og Skoler spiller en stor rolle i arbejdet med at ruste børn og unge til et meningsfuldt liv nu og i fremtidens samfund, hvor evnen til at navigere i foranderlighed og kompetencer til at deltage aktivt i et komplekst samfund er afgørende.


Muligheder og forventninger forbundet med vores børns udvikling, trivsel, dannelse og læring i 0-18 perspektiv er store. De jobmæssige funktioner, børn og unge vil bestride i fremtiden er svære at spå om.

Med afsæt i disse tendenser sætter vi i Vejen Kommune fokus på vores læringsmiljøer. Overskriften er: ”Fremtidens læringsmiljøer”. Politisk mål er at skabe mere varierende og motiverende læringsmiljøer. Hensigten er at etablere udviklingsmæssige og læringsmæssige sammenhænge for vores børn og unge, der tilgodeser de tværgående 21. århundredes kompetencer: Kreativitet, innovation, kritisk tænkning, kollaboration og problemløsning.

Læs hele beskrivelsen.

Video om læringsmiljøer i Vejen Kommune efteråret 2020

I forbindelse med §17,4 udvalgets arbejde er der udarbejdet en film, som fokuserer på vores indsatser omkring ”Varierende og motiverende læringsmiljøer”. Filmen vil også kunne blive brugt til andre formål fremadrettet.

Filmen er et udpluk af de mange forskellige læringsmiljøer, vi tilbyder i 0-18 års perspektiv.

 

Historik

Ekspertgruppen

Evalueringsrapport aflæringsmiljøer i perioden fra 12. marts 2020 til 26. juni 2020

I forbindelse med, at Covid19 er kommet til Danmark, har skolerne i mange tilfælde været nødsaget til at udvikle læringsmiljøer, der adskiller sig fra det kendte. Dette sker på baggrund af, at skolerne fra ministerielt side, er stillet kravet om at gennemføre fjernundervisning under nedlukningsperioden. I forbindelse med genåbning har forventningen været, at en stor en stor del af undervisningen foregår udenfor.

Evalueringen belyser læringsmiljøerne i perioden, hvor Covid19 har sat aftryk på væsentligt ændrede læringsmiljøer. Perioden forløber fra 12. marts 2020 til 26. juni 2020.

Læs hele rapporten