Teknologiforståelse

Teksperimentet – gratis online videoer og undervisningsmateriale

Som I nok ved er Vejen Kommune med i Teksperimentet. Flere klasser har meldt sig til og dermed forpligtet til at gennemføre og evaluere forløbet.

Alle må dog gerne bruge materialet. Et forløb i teksperimentet er på 4 dage, to dage hvor du lærer teknologien at kende og to dage, hvor du arbejder innovativt med at anvende teknologien til at løse et autentisk problem/mission.

Man kan vælge mellem forskellige teknologier, men da de færreste elever ikke har Micro:bit og lign. hjemme, er forløbet med Scratch det oplagte valg. Scratch er som sådan også grundlaget for al blokprogrammering.

Eneste krav er at eleverne har en internetforbindelse, hvor de kan se videoer og afvikle Scratch, samt selvfølgelig, at de har en Chromebook eller PC.

Når man har valgt eksempelvis Scratch er der tre forløb at vælge mellem, grøn, gul og rød, hvor grøn er det letteste.

I hvert forløb er der en rækkevideoer som eleverne skal følge, efter ca. 5 videoer kommer der en * udfordring. Her skal eleverne selv være kreative og løse en lille udfordring med noget af det de lige har lært.

I denne del, hvor eleverne lærer teknologien at kende er der ca. 20 videoer. Videoerne kan anvendes i enkelte moduler eller over to dage. (Heraf navnet dag 1 og 2)

Man kan sagtens køre grønt, gult og rødt forløb, og så efterfølgende kører dag 3 og 4 med innovationsforløbet. Innovationsforløbene er som sådan ens, eleverne får blot flere og flere redskaber til at løse problemerne med.

Inden forløbet startes op skal læreren lave en lærer-konto i Scratch. Så tildeles man en klassekode, som eleverne bruger til log-in. Så slipper eleverne for at oprette en konto og det er let at dele klassens produktion.

Understøttelse fra konsulenterne

Jette Hildebrandt Andersen laver gerne en guidet tur i undervisningsmaterialet for den enkelte lærer.

Jette Hildebrandt Andersen opretter et Google-Meet rum, hvor lærer og elever kan få hjælp.

Hvis der er interesse kan der på tværs af skoler laves en virtuel Nørdcamp, hvor udvalgte elever kan ”løbe foran” så de efterfølgende kan hjælpe kammeraterne.

Hvis man ønsker et af de øvrige forløb har Jette hardware, der kan lånes.

Billede fra Teksperimentets hjemmeside