Forskellige fællesskaber

"Venskabsklasser"

I forbindelse med Vejen Kommunes indsats om varierede og motiverende læringsmiljøer er der nedsat en ekspertgruppe, der drøfter forskellige muligheder og indsatser. På det sidste møde blev der bl.a. talt om, hvordan man kan arbejde med den sociale kontakt, nu hvor vi er hjemme.

Kan man lave noget på tværs af klasser i det virtuelle rum? Nyhedskanaler for andre.

Relevansen af at være sammen.

Flere forskellige fællesskaber på tværs, dem skal vi nok værne omkring.

Venskabsklasser på tværs af skoler

Lene Jensby: der er fællesskaber på tværs i hele verden, der drøfter coronasituationen. https://www.linkonlinelearners.org/

Måske kunne man lave noget til plejehjemmene?

Understøttelse fra konsulenterne

Jette og Mads hjælper gerne med teknisk bistand.