Aktiviteter og lege i det fri

Coronavirus har skabt en ny og udfordrende situation for os alle. For at begrænse smittespredningen af corona i dag- og skoletilbud, anbefaler Sundhedsstyrelsen at størstedelen af dagen i dagtilbud og skole foregår udendørs. 

Lasse er playmaker og Kasper er projektpraktikant i Vejen Kommunes kultur- og fritidsafdeling. Vi vil med vores idrætsfaglige baggrund gerne hjælpe jer. Vi har flere års erfaring med at formidle bevægelsesaktiviteter for børn og unge i alle aldre. Som inspiration har vi udarbejdet et katalog med lege og aktiviteter, som tager forbehold for smittespredning. Flere af aktiviteterne har fokus på, at børnene er fysisk aktive, men kan samtidig have faglige læringsmål.

Hent vores inspirationshæfte

Tøv ikke med at kontakte os med spørgsmål og kommentarer. Sidder du med et spændende og læringsrigt udendørs undervisningsforløb så send det endelig ind til os, så vi kan dele det med hinanden. Såfremt det er muligt, kommer vi gerne på besøg hos jer og giver eksempler på, hvordan vi kan være aktive udendørs, med begrænset smitterisiko. På den måde kan vi være alle være med til at inspirere hinanden.

Med venlig hilsen

Lasse Roost Rasmussen, larr@vejen.dk, tlf. 7996 6336

Kasper Lehn Rasmussen, kalr@vejen.dk,

Hvordan planlægger man aktiviteter, der tager forbehold for corona retningslinjer ? 

Foråret er heldigvis kommet til Danmark, hvilket giver gode muligheder for udeaktiviteter. Der findes uanede mængder af gode aktiviteter og lege, men hvilke af dem kan vi bruge og samtidig efterleve retningslinjerne? Mange lege og aktiviteter kan fint fungere i deres grundform og andre skal justeres en smule så de lever op til kravene. Vi har her lavet en lille tjekliste, der skal sikre, at man i planlægningen af sin leg eller aktivitet lever op til kravene for at undgå smittespredning. 

  • Er fysisk kontakt begrænset
  • Kan man holde afstand på 2 meter
  • Er deltagerantallet på maksimalt 10 børn.
  • Anvendes der redskaber skal de rengøres før og efter 

Derudover er det selvfølgelig væsentligt at være bevidst omkring, hvad målet med aktiviteten er. Om målet er at skabe leg og fysisk aktivitet i sig selv, eller der er koblet et fagspecifikt læringsmål på, er vigtigt at overveje. De aktiviteter og lege man vælger skal passe ind, og kunne indfri de mål, man har for sine elever. 

Eksterne links til inspiration 

Skoleidræt - "Coronatid" aktiviteter

http://www.aktivaaretrundt.dk/sundhedsugerne/inspirationsmaterialer/bevaegelse  

https://www.dgi.dk/leg-bevaegelse-6-16-aar/oevelser  

https://legedatabasen.dk/ 

http://natur-vejleder.dk/tips-tricks-aktiviteter/  

https://kriblekrable.dk/materialer/#inspiration-vejledninger