Fjern- og udeundervisning

- Hvilke nye muligheder giver det for undervisning og læring?

Når vi ikke kan være sammen, så må vi: ”Stå sammen ved at holde afstand”, som statsministeren formulerer det. Vores udfordring som undervisere er i høj grad, at vi ikke kan samles og være sammen i og omkring undervisningen.

Inden påske var vi alle i gang med fjernundervisning, mange blev brugere af Google Teams og forskellige variationer af videoundervisning. Nu er der så helt nye muligheder med at tænke uderummet ind i skolen.

Vejen Kommunes konsulentteam står stadig til rådighed i forhold til konkret sparring på fjernundervisningsdidaktik, planlægning af og gennemførelse af fjernundervisning, herunder dagsprogrammer, tværfaglige læringsaktiviteter og opgaver/aktiviteter i fagene.   

Konsulenterne kan bookes til Skypemøder og kan kontaktes pr. mail og telefon. Teamet holder sig løbende ajour med nye muligheder indenfor fjernundervisning, og opdaterer siderne.

Inspiration til fjern-  og udeundervisning skoleafdelingen i Vejen Kommune

Vi prioriterer:

  • det kreative, såvel det analoge som det digitale
  • hvor eleverne er producerende
  • hvor man kan arbejde på tværs af klasser/alder
  • hvor forældrene ikke bliver undervisere

Siderne med inspiration opdateres løbende, det nyeste placeres så vidt muligt øverst. 

E-læring

Fem trin til god online undervisning

Gilly Salmons pædagogiske tænkning og tilgang til e-læring har været en væsentlig inspiration til udviklingen af flere digitale læringsforløb inden for voksen- og efteruddannelsesområdet i Danmark. Den engelske professor har udviklet en femtrins-model som illustrerer, hvordan du som underviser på digitale læringsforløb skal opbygge og understøtte læring.

Pointerne kan overføres til den situationen med nødundervisning vi har nu.

Læs mere

 

EMU

På Emu er der en række gode råd til undervisning hjemmefra i forbindelse med COVID-19

Forlagene stiller digitale læremidler til rådighed

En lang række digitale forlag og virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne, så du som lærer og dine elever kan tilgå dem under skolelukningen.

Hvis I ikke allerede har en aftale med forlaget, kan det kræve en databehandleraftale og tilslutning. Hvis det er tilfældet, skal I tage kontakt til din skoleledelse eller den kommunale forvaltning.

Se listen her