Trivsel

Trivsel er på Vejen Kommunes politiske dagsorden som en af de tre strategier, man i hele kommunen har et øget fokus på.

Trivselsnetværket mødes fire gange om året og har mindst èn repræsentant med fra hver skole eller børnecenter.

Målet med netværket er, at

  • Give rum for sparring mellem skolerne om det lokale trivselsarbejdet

  • Drøfte aktuelle problemstillinger som f.eks. skolevægring, diagnoser og mistrivsel

  • Få inspiration af andres skolers specialpædagogiske tiltag og mellemformer

  • Holde fokus på udviklingen af den kommunale trivselsindsats

  • Skabe et fællesfagligt fokus på trivsel omkring en elev og familie 

Da trivsel i Vejen Kommune anses som værende en fællesfaglig opgave deltager udover skolernes trivselsvejledere også en psykolog fra Psykologenheden og en socialrådgiver fra Frontteamet i Børn og Ungeenheden.