Trivsel

Trivsel dækker over inklusion, AKT og det tværfaglige samarbejde

Mål:

  • At opkvalificere vejlederrollen
  • At kunne adskille det private, personlige og professionelle rum i funktionen som vejleder
  • At tilegne sig samtaleteknikker til kollegial vejledning
  • At have fælles faglige oplæg om ”det der rør´ sig”
  • At få et fælles sprog i forhold til arbejdet med børn og unge

I år har vi et ønske om at samarbejde tæt med psykologenheden og sundhedsplejerskerne, så vi styrker den helhedsorienterede indsats på skolerne.

Trivsel (INK og AKT)

 20. september, kl. 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

13. december, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

28. februar, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

9. maj, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

Kontaktperson: Gry Bastiansen, grba@vejen.dk, mobil 24969457.