Trivsel

Trivsel dækker over inklusion, AKT og det tværfaglige samarbejde

Mål:

  • At opkvalificere vejlederrollen

  • At kunne adskille det private, personlige og professionelle rum i funktionen som vejleder

  • At tilegne sig samtaleteknikker til kollegial vejledning

  • At have fælles faglige oplæg om ”det der rør´ sig”

  • At få et fælles sprog i forhold til arbejdet med børn og unge

I år har vi et ønske om at samarbejde tæt med psykologenheden og sundhedsplejerskerne, så vi styrker den helhedsorienterede indsats på skolerne.

Trivsel (INK og AKT)

10. september, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

12. november, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

4. marts, 15.00 – 17.00

Områdekontoret Brørup

 

15. april, 15.00 – 17.00

Områdekontoret Brørup

 

Kontaktperson: Stella Hoff Bruun